четверг, 16 января 2014 г.

…громадське об’єднання, яке виконує функції іноземного агента…

imageДЕЯКІ ДОПОВНЕННЯ ДО ЗАКОНУ ПРЯМО СТОСУЮТЬСЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ! ЗАПРОПОНОВАНІ ДОПОВНЕННЯ (добре було би отримати роз'яснення юристів щодо того, яким чином цей закон може вплинути на діяльність християнських [релігійних] громадських організацій):

Проект Закону [№ 3879 від 14.01.2014] про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян.

"6. У Податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112):

1) у пункті 1.1. статті 1 слово "зокрема" замінити словами "а також в інших сферах, в тому числі";

2) пункт 14.1. статті 14 доповнити підпунктом такого змісту 14.1.371:

"14.1.371. громадське об’єднання, яке виконує функції іноземного агента це громадське об’єднання, що для забезпечення своєї діяльності отримує грошові кошти або майно від іноземних держав, їх державних органів, неурядових організації інших держав, міжнародних неурядових організацій, іноземних громадян, осіб без громадянства або уповноважених ними осіб, що отримують грошові кошти чи інше майно від вказаних джерел, а також бере участь, в тому числі в інтересах іноземних джерел, в політичній діяльності на території України.";

3) у статті 157:

підпункт "г" пункту 157.1. після слів "згідно з нормами відповідних законів" доповнити словами "крім громадських об’єднань, які виконують функції іноземного агента";

у підпункті 157.11. після слів "пунктами 157.2-157.9 цієї статті" доповнити словами "або якщо неприбуткова організація є громадським об’єднанням, яке виконує функції іноземного агента".

Картка законопроекту:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=49483

Текст законопроекту (залив, на всякий випадок, на яндекс-диск):
http://yadi.sk/d/HtQCoqvcGB2T4

Порівняльна таблиця:
http://yadi.sk/d/1A7KKyhAGB33M

"...уточнено умови провадження діяльності громадських організацій, що фінансуються іноземними суб’єктами та здійснюють політичну діяльність."
http://yadi.sk/d/lE5mGLm8GB3Lp

Комментариев нет:

Отправить комментарий