среда, 25 ноября 2009 г.

Цифровая библиотека HathiTrust собрала 4,6 миллиона книг

С 19 ноября пользователи цифровой библиотеки HathiTrust могут вести поиск в 1,6 млрд страниц из 4,6 млн отсканированных книг и документов.
Проект, названный в честь слона Хатхи из произведений Редьярда Киплинга, был запущен в октябре 2008 года. Свои архивы для сканирования предоставили 25 крупнейших ВУЗовских библиотек США, включая университеты Калифорнии, Университет Виргинии и учебные заведения, входящие в "Большую десятку университетов".

Многие из библиотек, участвующих в проекте, долгое время сотрудничали с компанией Google, создававшей книжный поисковик Google Book Search.
Библиотеки сохранили копии отсканированных для Google книг и передали их в HathiTrust.

Онлайновое цифровое хранилище собрало архивы в единый каталог и обеспечило доступ к нему ВУЗам всего мира.

HathiTrust включает в себя копии книг, оцифрованных в рамках проекта Yahoo! Open Content Alliance, а также материалы из других, "некнижных", коллекций.

Ежемесячно каталог HathiTrust пополняется сканами сотен тысяч изданий.

http://www.osvita.org.ua

В Киеве построят Дом Библии

Украинская Греко-Католическая Церковь совместно с Украинским библейским обществом планируют построить в Киеве Дом Библии, - сообщает Христианский Мегапортал invictory.

Об этом стало известно в ходе встречи главы УГКЦ патриарха Любомира Гузара и президента Украинского библейского общества Григория Коменданта.

Отдельным вопросом встречи стал обмен мнений относительно необходимости распространения Библии в Украине, сообщает пресс-служба УГКЦ.

Блаженнейший Любомир высказал предложение создать при новом Доме Библии библиотеку по библистике, подготовить к изданию т.н. семейные Библии, в которых можно было бы вписывать семейные родословные. Также глава УГКЦ предложил во время проведения Недели молитв за единство христиан провести также День Библии.

В завершение встречи патриарх Любомир попросил всех молиться за то, чтобы слово Божие всегда действовало между людьми.

http://religions.unian.net/rus/detail/2933

вторник, 17 ноября 2009 г.

Майбутнє богослов’я України

Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського
Київська духовна академія і семінарія
Ужгородська Українська богословська академія імені св.Кирила і Мефодія
Карпатський університет імені Августина Волошина
Українська асоціація релігієзнавців
Інститут філософської освіти і науки
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Всеукраїнська наукова конференція

Майбутнє богослов'я України

19-20 листопада 2009 р.

Метою конференції є згуртувати осіб, які займаються теологічними питаннями, себто „професійних” богословів (теологів): римо- і греко-католиків, православних та протестантів, а також філософів, які порушують у своїх текстах богословські проблеми.

Запрошуємо до участі богословів (теологів) і філософів!

Напрямки роботи конференції:

 • Яке богослов'я потрібне Україні?
 • Окремо чи разом? Міжконфесійне богослов'я: католицько-православно-протестантське?
 • Чи бути богословським (теологічним) факультетам у державних вищих навчальних закладах?

Місце проведення конференції:

Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві.
Пожертва учасника – 100 грн.

Матеріали конференції будуть видані у першому номері щорічника Інституту „TЕОЛОГІЯ”.

Вимоги до оформлення статті:

Обсяг – 20-25 тис. знаків (з пробілами, включно з вихідними даними, назвою статті та списком літератури), шрифт Times New Roman, кегль – 14, інтервал – 1,5. Посилання на літературу наводяться у квадратних дужках із вказівкою сторінки після коми (напр. [15, 3]). Список літератури – у кінці тексту в алфавітному порядку. Стаття має містити коротку анотацію англійською і українською (російською) мовами.

На титульному листі в правому куті слід вказати прізвище та ім’я автора, а також навчальний заклад чи установу, яку він представляє.

При оформленні статей як у формальному, так і змістовному плані просимо враховувати вимоги ВАК України (див. нижче).

Стаття має містити наступні елементи:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, де започатковано вирішення представленої проблеми, та на які спирається автор;
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

У окремому файлі слід подати наступну інформацію: прізвище, ім’я, по-батькові, навчальний заклад (установу, організацію), що представляє автор; курс чи рік навчання (для студентів та аспірантів); наукове звання (за наявності), вчене звання (за наявності); посада автора; тема статті; контактна інформація: e-mail, телефон, поштова адреса.

Просимо надсилати заявку на участь в конференції та статтю до 1 листопада 2009 р. на електронну адресу оргкомітету: institute@dominic.ua. У темі листа просимо вказати: «Богослов’я 19-20 листопада 2009»

Матеріали, що не відповідають вищеперерахованим вимогам, або будуть подані пізніше вказаного терміну, до розгляду не прийматимуться.

З питаннями, щодо роботи конференції, звертайтеся до оргкомітету:

 • o. Адам Добжинський ОР: +3(044) 503-30-23, adamop@dominikanie.pl
 • Ірина Максименко: +3-097-985-09-67, i.maksymenko@dominic.ua
 • Віталій Хромець: +3-050-617-61-39, +3-8-093-692-33-42

понедельник, 9 ноября 2009 г.

В США рекордно выросло число студентов

В США рекордно выросло число студентов колледжей в возрасте от 18 до 24 лет. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно данным Бюро переписи населения страны, в 2008 году 11,5 миллиона (почти 40 процентов) молодежи являлись студентами колледжей. При этом 84,9% поступивших в учебные заведения в 2006 году прошли полный курс обучения и закончили их в 2008 году. Доля тех, кто не смог завершить обучение в ВУЗе, по сравнению с 2007 годом снизилась на 0,9.

В докладе также отмечается, что интерес американской молодежи к высшему образованию растет на протяжении последних 30 лет. Для сравнения, в 1973 году лишь 24% молодежи от 18 до 24 лет поступило в высшие учебные заведения, при этом 19,3% их не окончили.

Предыдущий рекорд по числу студентов ВУЗов был зафиксирован в 2005 году, составив 38,9%.

В общей сложности, среди белого населения США в 2008 году в ВУЗах обучался 41%, среди черного - 32% и среди латиноамериканского лишь 26%.

При этом отмечается, что столь резкое увеличение числа студентов произошло за счет поступивших в двухгодичные колледжи. Эти учебные заведения относятся к первой ступени высшего образования, по их окончанию выдается диплом или сертификат. После завершения обучения в колледже студент может продолжить учебу в бакалавриате.

По мнению специалистов, причина такого интереса к двухгодичным колледжам в том, что они позволяют получить диплом о высшем образовании в два раза быстрее, чем четырехгодичные программы бакалавриата, и, кроме того, гораздо дешевле.

Отметим, что в 2008 году средняя стоимость обучения в колледже составляла 2 тыс. 372 доллара в год, в то время как обучение в государственном университете стоило около 7 тысяч долларов, а в частном - более 26 тысяч.

Эксперты отмечают, что в условиях экономического кризиса большая часть молодежи не может тратить на образование много денег, но совсем от обучения в ВУЗе не отказывается, так как это ведет к снижению конкурентоспособности на рынке труда.

Администрация президента США Барака Обамы сделала повышение уровня образования американцев одним из главных приоритетов. По плану президента, это должно обеспечиваться именно за счет двухгодичных колледжей. Ранее Обама говорил о том, что к 2020 году каждый американец должен иметь хотя бы начальный уровень высшего образования.

В течение следующих 10 лет Белый дом намерен ежегодно выделять на поддержку двухгодичных колледжей по 12 миллиардов долларов. В сентябре этого года Палата представителей американского Конгресса поддержала решение о выделении колледжам 10 миллиардов долларов, однако Сенат этот законопроект пока не утвердил.

http://www.osvita.org.ua

Выпускников ждет безработное десятилетие

В ближайшие годы самые большие трудности с поиском работы возникнут у выпускников ВУЗов. К такому неутешительному выводу пришли исследователи группы Centre for Cities.

Согласно прогнозам исследователей, к 2014 году только в государственном секторе Великобритании число вакансий для студентов сократится на 290 тыс. Общее сокращение государственных расходов приведет к тому, что выпускникам будет все тяжелее сделать первый шаг по карьерной лестнице.

"Госсектор не сможет поддержать уровень вакансий для выпускников ВУЗов в течение следующего десятилетия. Это означает, что частные компании получат больше возможностей для преодоления этого провала", - комментирует Дермот Финч, глава Centre for Cities.

При этом, по словам генерального секретаря Конгресса профсоюзных организаций (TUC) Брендона Барбера, банкиры мировых финансовых центров празднуют возвращение бонусов, а перспектива трудоустройства миллионов выпускников ВУЗов продолжает оставаться сомнительной.

Б.Барбер также отметил, что необходимо продолжить инвестиции, чтобы восстановить рост и заставить экономику заработать. "Резкое сокращение расходов вызовет вторую волну роста безработицы, и первыми эту волну встретят молодые специалисты и служащие из госсектора", - предупредил Брендан Барбер.

Не удастся избежать проблем с трудоустройством и выпускникам лучших бизнес-школ, входящих в мировой ТОП-30. По последним данным BusinessWeek, 16,5% выпускников MBA, ищущих работу, не получили с момента выпуска ни одного приглашения от работодателя. В 2008 году в таком бедственном положении оказалось лишь 5% выпускников. Тем выпускникам, которым все-таки удалось найти работу, в этом году в качестве стартовой зарплаты предлагают в среднем на 1500 долларов меньше, чем в 2008 году - 96,5 тысяч.

http://www.osvita.org.ua

Звернення Президента України з нагоди Дня української писемності та мови

Дорогі співвітчизники!

Щиро вітаю вас із Днем української писемності та мови.

Наша мова належить до тридцяти найпоширеніших мов світу. Наше письменство має тисячолітню традицію – від літопису Нестора й «Слова о полку Ігоревім» до Григорія Сковороди, від Івана Котляревського, Тараса Шевченка й Івана Франка до нашого часу.

Українська мова – не просто засіб спілкування. Це – наша історична пам'ять, невичерпна духовна й культурна скарбниця. Це – живий зв'язок між тисячолітнім минулим, сучасністю і майбутнім великого народу.

В історії українців рідна мова завжди відігравала особливу роль: вона була основним націєтворчим чинником, єднала нас в один народ, хоча наші землі були розтерзані між чужими імперіями.

Саме зі слова розпочалося наше національне відродження, яке увінчалося відновленням української державності.

Імперські сили прекрасно розуміли, що Україна не буде упокорена, доки не вбито українську мову. Тому лінгвоцид чинився століттями – у вигляді прямих «валуєвських» та «емських» заборон, таємних постанов ЦК КПРС, масових репресій проти інтелігенції, нав'язування комплексів меншовартості й поступового витіснення української мови з суспільного життя.

Ми вистояли й перемогли, бо врятували свою мову й створили велику європейську літературу.

Сьогодні українська мова має статус державної, але справа не лише в статусі. Вона відіграє вирішальну роль у процесі національного відродження й консолідації єдиної української політичної нації, у згуртуванні всього світового українства.

Однак загрозу їй остаточно не усунуто, і це повинен розуміти кожен, кому не байдужа доля України. Сьогоднішня мовна ситуація в країні все ще залишається деформованою.

Обов'язок нинішнього покоління – відновити історичну справедливість щодо української мови. Вона повинна як повноправний господар природно увійти в усі суспільні сфери. Для цього їй потрібна як державна підтримка, так і солідарність усіх українців.

Державна українська мова як фактор міжнаціонального спілкування в Україні має створити ту атмосферу толерантності, яка дасть змогу гідно, без утисків і принижень розвиватися усім мовам нашого суспільства, особливо тим, які також постраждали від політики мовної уніфікації.

Любімо, бережімо, захищаймо й підтримуймо українську мову. У ній наша сила, бо в ній – наша особлива, не схожа ні на кого іншого вічна українська сутність.

Віктор ЮЩЕНКО

http://www.president.gov.ua

8 цифр о событиях религиозной жизни

Даже нечего сказать и подумать по этому поводу… Т”Д

25 тыс.

...долларов может быть наложено в качестве штрафа на Церковь Благодати (Amazing Grace) Северной Каролины за разведение огня в открытых местах. Марк Гриззард, пастор Церкви, а также 14 ее прихожан планируют сжечь в ночь на Хеллоуин (День всех святых, 31 октября) Библии и книги христианских авторов. Выступая по местному телевидению, пастор Гриззард заявил, что его община признает лишь Библию редакции короля Иакова, а прочие переводы и версии такие, как, например, Живая Библия считает сатанинскими и извращающими слово Божие. В ночь на Хеллоуин борцы за чистоту веры также планируют сжечь музыкальные диски и книги таких христианских авторов как Билли Грэм и Рик Уоррен. USA Today: Religion \\ Читать все цифры…

Сегодня - праздник учащихся, студентов и журналистов

9 ноября - традиционный праздник учащихся, студентов, преподавателей духовных школ, а также всех, чья жизнь тем или иным образом связана с «летописанием»: то ли событий современности или прошлого, анализа явлений настоящего или изучения исторических фигур и эпох.

Как сообщает сайт УПЦ, профессиональный праздник отмечают сегодня православные газетчики, журналисты, редакторы, издатели, а также исследователи, историки и другие последователи преподобного летописца, - Нестора Печерського, мощи которого покоятся в Ближних пещерах.

В Киевских духовных школах - это Актовый день. Однако традиционное богослужение в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры не было многолюдным – из-за объявленного в стране карантина все учебные заведения на три недели прекратили свою работу, и КДАиС в том числе. И хотя все торжества по случаю Актового дня перенесены, и молитвенно почтить своего небесного покровителя, поздравить друг друга с праздником своего учебного заведения в этот день собрались в храме студенты и преподаватели Киевской духовной академии и семинарии.

Богослужение по этому поводу возглавил ректор Киевских духовных школ, викарий Киевской Митрополии, архиепископ Бориспольский Антоний у сослужинии епископа Васильковского Пантелеимона.

Под сводом Трапезного храма раздавались песнопения и славословия преподобному Нестору, слова молитвы за всех, кто в «святой обители сей» учит и учится, слова проповеди и настановления для будущих священнослужителей..

суббота, 7 ноября 2009 г.

Правительство [России] утвердило план преподавания религии и светской этики в школах

Правительство определило, в каких именно регионах будет проходить эксперимент по преподаванию в российских школах основ религии. Соответствующее распоряжение было подписано премьером Владимиром Путиным еще 29 октября, но размещено на сайте кабинета министров лишь вчера. Документ утвердил план мероприятий по введению новой учебной дисциплины, которая после долгих согласований получила название «Основы религиозных культур и светской этики». Согласно распоряжению, предмет пройдет апробацию в 19 субъектах федерации -- предполагается, что эксперимент стартует там в апреле 2010 года в четвертых классах общеобразовательных школ. Читать статью…

По этой же теме: “Протестантам [России] не нравится эксперимент по введению религиоведения в школах

четверг, 5 ноября 2009 г.

Надо было просить деньги…

На людном заседании Ученого совета Православной Богословской Академии вдруг во вспышке света является ангел и обращается к онемевшему ректору:

- Господь очень доволен Вашим благочестием и в награду предлагает Вам на выбор один из трех даров: бесконечную мудрость, бесконечное богатство или бесконечную же красоту.

Пришедший в чувство ректор конечно же, не задумываясь, выбирает первое.

"Да будет так. Аминь!" - молвит ангел и исчезает.

Наступает мертвая тишина. Все, как завороженные, смотрят на ректора, который сидит, закрыв глаза и опустив голову, вокруг которой явственно разливается сияние бесконечной мудрости. Тянется минута, вторая, третья... В конце пятой минуты кто-то не выдерживает и шепчет:

- Батюшка, ну не томите! Скажите же хоть что-нибудь...

Ректор медленно поднимает голову, открывает глаза, обводит аудиторию бесконечно мудрым взглядом и наконец произносит:

- Надо было выбирать деньги.

вторник, 3 ноября 2009 г.

"Свиной" грипп как зеркало, в котором видно все…

В течение двух дней панической истерии главными советниками и учителями народа были политики - депутаты, министры, бывшие министры и т. д. Как только на экране появлялся врач, тут же выяснялось, что политики умеют говорить лучше…

Апофеозом паники было заявление кандидата в президенты (!!!) о том, что украинцы умирают не от гриппа, а от легочной чумы. Еще раз повторю: это не бабушка, что торгует семечками, сказала, а кандидат в президенты европейской страны.

Другой кандидат в президенты горько сетует, что в нашей стране нет оксолиновой мази, и преступные фармацевты ее не завезли. Разумеется, никто из присутствующих не смог объяснить кандидату, что эффективность оксолиновой мази не доказана, и ее не завезли и не собираются завозить ни в США, ни во Францию, ни в какую другую страну.

Ну да ладно. Среди кандидатов в президенты врачей нет, а иметь медицинского советника, по-видимому, очень дорого. Но есть ведь и политики-врачи!

Один из них все время путал терафлю (жаропонижающее средство) и тамифлю, другой не видел разницы между вирусной пневмонией и пневмонией, которая бактериальное осложнение вирусной инфекции, но когда депутат-врач, не просто депутат, а секретарь комитета по охране здоровья Верховной Рады (!!!), говорит, что тамифлю - это препарат, который всего лишь поддерживает иммунитет, а мы на Совете национальной безопасности решили, что будем закупать озельтамивир, мне становится страшно и стыдно. Если судьбу страны решают люди, которые не знают, что тамифлю и озельтамивир - это одно и то же, то чего нам всем ждать!

Кого будут слушать те, кто принимает решения?

Ведь кто-то же пишет речи для президента и премьер-министра, кто-то ведь будет сейчас утверждать список лекарств, которые обязательно должны быть в аптеках! И тоннами повезут в нашу страну стыдные лекарства, нигде в цивилизованном мире не применяющиеся: оксолиновые мази, анафероны, афлубины, стимуляторы иммунитета, капли интерферона и многое другое, а раствора, чтоб напоить дитя, да соли, чтоб в нос закапать, - днем с огнем не найдешь. Читать всю статью…

Источник: http://www.komarovskiy.net

воскресенье, 1 ноября 2009 г.

ПЕРСПЕКТИВИ БОГОСЛОВСЬКОЇ ОСВІТИ У ВСЦ ЄХБ

by Микола Романюк

Завершуючи у 1997 році Одеську богословську семінарію у складі групи з 15 братів (а саме скільки успішно захистило бакалаврські дипломи), ніхто й подумати не міг, що лише через 10 років новонабрана група на цю ж програму складатиме 5 братів (про конкурс і 2 людини на місце останні роки ніхто і не очікує). І це не є локальна проблема – подібна ситуація охоплює усі частини України. Хочу одразу зауважити, що мова головним чином йде про стаціонарну богословську освіту, оскільки саме сьогодні ми маємо найбільшу потребу у якнайкраще і всесторонньо підготовлених служителях.

Переконаний, ситуація яка склалася навколо богословських закладів виходить за межі тих самих закладів і зачіпає передусім церкви, їхнє майбутнє а отже й загалом усе баптистське братство.

Не один служитель як в Україні, так з-за кордону запитував моєї думки з цього приводу, тим самим спонукуючи до роздумів не лише про теперішній брак інтересу до богословських шкіл, але й щодо майбутнього християнської освіти в баптистському братстві.

Викладаючи тривалі роздуми на папір тим самим запрошую до відкритої розмови в колі церковних служителів, керівників учбових закладів, керівництва ВСЦ ЄХБ та ООЦ. Переконаний: Господь, довіривши нам служіння цього часу запитає нас, чи справді зробили ми найкращу роботу у Його винограднику.

Отже, хочу поділитися моїми спостереженнями та думками щодо факторів, які на мою думку, спричинили кризу у стаціонарній богословській освіті. Читати далі…

суббота, 31 октября 2009 г.

Президент просить уряд вжити невідкладних додаткових заходів для належного розвитку вищої освіти в Україні

«Особливо уваги потребує питання вдосконалення виховної роботи у вищих навчальних закладах, яка повинна вирішувати завдання виховання справжнього громадянина й патріота України, формування у студентів розуміння переваг здорового способу життя, зміцнення сімейних цінностей молоді… Читати далі…

Еще два украинских университета стали членами Европейской ассоциации университетов

Виктор [Жердев]! Поздравляю с тем, что универ, в котором ты учишься, наконец-то признан европейским сообществом! Т”Д

В течение осенней конференции Европейской ассоциации университетов Совет ассоциации предоставил статус полного членства 11 университетам Западной и Восточной Европы, среди которых 2 украинских университета - Винницкий национальный технический университет (ВНТУ, Винница, Украина) и Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля (ВНУ, Луганск, Украина).

Конференция проходила 8-10 октября 2009 года в университетском городе Гисен (Giessen, Германия) и имела название "Интернационализация за пределами Европы: популяризация интернационализации с помощью глобального партнерства и сотрудничества". В конференции приняли участие более 300 университетских руководителей из 40 стран со всего мира.

В соответствии с заявленной темой, главными вопросами конференции стали вопросы транснационализации образования, повышения академической мобильности на всех уровнях, организации объединенных магистерских и докторских программ, языкового многообразия в учебном процессе.

На конференции шла речь также о специфике внедрения принципов Болонского процесса в странах за пределами Евросоюза. В частности, было сделано ударение на том, что инструменты и находки Болонской системы нельзя просто "экспортировать" в страны-партнеры без учета внутренней специфики этих стран.

Кроме того, в рамках конференции состоялся семинар по академической мобильности, посвященный работе транснациональных образовательных программ, - прежде всего, программы Erasmus Mundus. На семинаре обсуждали также пути и схемы финансирования международных образовательных программ.

Интересно, что в ассоциацию не входят такие высшие учебные заведения как Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (КНУ) и Львовский национальный университет имени Ивана Франко (ЛНУ) - одни из наибольших и старейших украинских университетов.

http://www.osvita.org.ua

Мэр Львова поддержал Украинский католический университет

Городской глава Львова Андрей Садовый предложил депутатам Львовского горсовета поддержать обращение к Президенту и Премьер-министру с просьбой не ограничивать права Украинского католического университета (УКУ).

По словам Садового, "в принятом Кабмином проекте закона о внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании" есть положения об университетах Украины, которые ограничивают права частных ВУЗов. В случае принятия этих положений, в частности, УКУ окажется полностью лишенным как частный ВУЗ права претендовать на более широкую университетскую автономию". "Более того, - утверждает господин мэр. - Существует риск, что в случае принятия положения о зависимости типа ВУЗа от количества студентов дневной формы обучения, УКУ может потерять статус университета и просто превратиться в профессиональный колледж".

Следовательно депутаты намереваются обратиться и к депутатам Верховной Рады и Министерству образования и науки с просьбой внести в этот проект закона поправки, которые бы не связывали руки, а наоборот способствовали лучшим представителям частной высшей школы в Украине, в частности, Украинскому католическому университету.

http://www.osvita.org.ua

Не так страшен грипп, как его вакцина!

По случаю объявления эпидемии гриппа, что касается всех учащихся во всех учебных заведениях Украины… Т”Д

by Дэвид Айк
Перевод с английского: © Paul Bondarovski 2009.

Мы живем в отчаянные времена, но не следует поддаваться панике. Прежде чем реагировать на происходящее, надо его спокойно и тщательно осмыслить. Страх, паника и чисто эмоциональные реакции ввергли нас в нынешний хаос и никоим образом не помогут нам выбраться из него. Мы также должны осознать, здесь и сейчас, что фашистская диктатура давным давно не угроза, а объективная действительность. До сих пор многие ее не замечали, но теперь не видеть ее попросту невозможно.

Бездействие и смиренная покорность властям из страха или апатии - больше не выход. По крайней мере это не выход, если наша свобода еще что-то значит для нас, а особенно свобода наших детей и внуков, которых мы обрекаем на жизнь под глобальным каблуком абсолютного, неприкрытого зла.

Слово "зло" мы сегодня слышим так часто, что почти забыли его значение. Зло - это анти-жизнь. В английском языке разница между словами "зло" ("evil") и "жить" ("live") только в порядке букв: зло - это вывернутая наизнанку жизнь. Конспираторы, вознамерившиеся сократить численность населения планеты в несколько раз и превратить оставшихся в нечто вроде компьютерных терминалов, выворачивают наизнанку само понятие жизни. Они не испытывают ни малейшего уважения к ней и ни малейшего сострадания к жертвам их леденящих кровь преступлений.

О том, что такое время настанет, я предупреждал в течение почти 20 лет. Сегодня предупреждать поздно: это время уже наступило. Поздно и искать оправдания. Теперь надо что-то с этим делать. Провести черту на песке и сказать: стоп!

Никогда прежде ситуация не была столь серьезной, как в связи с нынешним намерением провести принудительную вакцинацию всего населения планеты. Вирус свиного гриппа был создан в лаборатории с целью спровоцировать массовую панику и представить вакцину как единственное спасение. Проблема - Реакция - Решение. Якобы "натуральная" вакцина, о которой идет речь, содержит человеческие, свиные и птичьи гены с нескольких континентов. Читать всю статью…

четверг, 22 октября 2009 г.

Новый закон "О высшем образовании" может "превратить" Украинский католический университет в колледж

На брифинге в Украинском католическом университете первый проректор УКУ Тарас Добко, директор департамента гуманитарной политики Олекса Побурко и профессор Ярослав Грицак озвучили позицию ВУЗа относительно изменений в законе "О высшем образовании", которыми предусмотрено четкое распределение высших учебных заведений.

Напомним, Кабмин поддержал инициативу министра образования и науки Ивана Вакарчука относительно законопроекта, разработанного МОН.

Угрозу унижения Украинский католический университет увидел в новой системе четкого распределения ВУЗов, по которой будут существовать классические университеты (свыше 6 тыс. студентов стационара и 8 отраслей образования и 8 научных специальностей), профильные университеты (4 тыс. студентов стационара и 4 отрасли образования и 3 научных специальности), академии (2 тыс. студентов стационара и 1-2 отрасли образования и 2 научных специальности), колледжи (не менее тысячи студентов стационара, подготовка бакалавров), профессиональные колледжи (не менее 500 студентов стационара и подготовка младших специалистов). Поэтому, УКУ будет отвечать уровню профессионального колледжа, хотя участники брифинга отметили его исключительно качественные образовательные услуги.

По словам первого проректора Украинского католического университета Тараса Добка, этот ВУЗ постановил, что берет курс не на гигантоманию, а на сохранение культуры учебы. Следовательно численность студентов не планировали больше 2,5 тыс. человек. Теперь в УКУ учится 550 студентов стационара, 45 - заочников и 300 - по разнообразным программам. "Мы не понимаем, каким образом количество студентов может определять качество обучения? Это несовершенное изменение, по которому ущемлены негосударственные университеты и расширены полномочия для государственных. Впрочем независимо от формы собственности университеты имеют право развиваться, их не стоит противопоставлять на том основании, что только государственные учебные заведения заботятся об образовании, а частные - будто о коммерции. Это проблема философии образования, которая является публичным общественным благом. Досадно, когда несовершенство поправок к закону свяжет руки университетам в воплощении их хороших и полезных проектов", - отметил Тарас Добко.

http://www.osvita.org.ua

Что изменяет новая редакция Закона "О высшем образовании"

Кабинет Министров Украины 23 сентября поддержал инициативу министра образования И.Вакарчука принять новый закон "О высшем образовании". Законопроект разработан МОН с участием ведущих ВУЗов Украины. С июня 2008 года он прошел общественное обсуждение. Пресс-служба МОН объясняет, какие именно изменения фигурируют в новой редакции и для чего они.
Самое главное:

1. Понятие "неполное высшее образование", "базовое высшее образование" и "полное высшее образование" будут изъяты. В Украине не будут выдаваться дипломы специалиста. Отныне будут существовать лишь три образовательно-квалификационные уровни высшего образования: младший специалист, бакалавр и магистр. Раньше изданные дипломы специалиста можно будет поменять на дипломы магистра.
Для чего это: МОН упорядочивает систему образовательно-квалификационных уровней. Многие из них существовали исключительно как переходное явление.

2. Внедряется учебно-научная степень "доктор философии". Приставка "философии" не значит глубинные знания в дисциплине "философия", идет речь о высоком уровне познания в определенной науке. Например, теперь будут существовать термины "доктор философии по математике" или какой-то другой науке. Научная степень "кандидат наук" будет приравнен к "доктору философии".
Для чего это: доктор философии - эквивалент европейскому PhD (Doctor of Philosophy). Теперь не будут возникать расхождения в признании научных статусов у нас и за рубежом.

3. Вводится четкое распределение высших учебных заведений. Будут существовать классические университеты (минимум 6 тысяч студентов дневной формы обучения, 8 отраслей образования - 8 научных специальностей); профильные университеты (4 тысячи студентов, 4 отрасли образования, 3 научных специальности); академии (2 тысячи студентов, 1-2 отрасли образования, 2 научных специальности), колледжи (не менее тысячи студентов, подготовка бакалавров), профессиональные колледжи (не менее 500 студентов, подготовка младших специалистов).
Для чего это: теперь каждое название учебного заведения автоматически будет давать понимание о критериях и масштабах этого ВУЗа.

4. Институты перестают быть отдельными высшими учебными заведениями и могут существовать лишь в структуре университета или академии.
Для чего это: нигде в мире институт не является отдельной структурой.

5. В Законе предусмотрено участие студентов в управлении ВУЗом (статья 38 "Студенческое самоуправление"). Cтуденты должны быть включены в ученые советы ВУЗов - не менее 10% от общей численности совета.
Для чего это: студенты смогут влиять на жизнь своего ВУЗа (например, инициировать вопрос о профпригодности определенного преподавателя).

6. ВУЗы получат право открывать счета, в частности депозитные, в национальной и иностранной валюте.
Для чего это: в настоящий момент государственные заведения содержатся за средства госбюджета и все их прибыли принадлежат госказначейству. Изменения в законе дают возможность зарабатывать "умным" ВУЗам и использовать прибыли на свое усмотрение.

7. Национальные университеты получат автономные права и дополнительные академические свободы. Такие ВУЗы смогут самостоятельно присуждать научные степени и ученые звания и устанавливать индивидуальные нормативы численности студентов.
Для чего это: внедрение свобод даст возможность университетам принимать эффективные и объективные управленческие решения.

http://www.osvita.org.ua

понедельник, 19 октября 2009 г.

Newsletter for Evangelical Theological Faculty (ETF) Fall 2009

Greetings from the president
By Patrick Nullens

image A new academic year has started, and the once so quiet monastery has become a busy beehive. We recently finished our yearly doctoral week with 50 doctoral students from all over the world. In the Masters and bachelor program we expect to greet 27 new students. This year we are also launching a new program called the Summer University where there are 9 students enrolled.

Education is a long term investment, and this does not fit into our fast modern culture, where we want to see results quickly. Even political leaders do not think further than their own mandate. But in the Bible, especially in the Old Testament, we see that God acts very differently. He works through many generations and takes time for change. But something that takes a long time also costs a lot of money.

The financing of the ETF consists of three parts: the student tuition, government support, and the donations from our supporters. The tuition of the students is not only collected in finances, but also in house chores where the students either help in the library our with the maintenance work. This cooperation with the students distinguishes ETF from other European universities, because we not only believe in an academic and professional progress, but a in a symbiosis between spiritual formation and academic work. In this respect we seem closer to the old monastery universities from the middle Ages. Also this year we again ask for your help both in prayer and in donations, as the long marathon is a costly affair.

With much enthusiasm we stand in the starting blocks, hoping that you will run this marathon with us.

Linked in Christ, 
Patrick Nullens, President of ETF

Download Newsletter

воскресенье, 18 октября 2009 г.

Бумага и электроника. Пишем цифровой ручкой на обычной бумаге! (Scribe.org.ua)

Цифровая ручка

Хорошая новость для писателей, журналистов и всех кто любит часто и много писать. Изобретение компании Livescribe должно сильно облегчить работу таких людей.

Идея действительно отличная. Ручка Livescribe представляет собой диктофон, который используется на специальной бумаге. В процессе написания ручка запоминает свои координаты на странице и ассоциирует их с временными отрезками аудиозаписи, которая ведется в тот момент. Трудно придумать более удобный инструмент для репортеров, которым необходимо сравнивать свои заметки с записанным интервью. Вы просто указываете ручкой любое место на странице и она воспроизводит аудиозапись с того момента, когда были сделаны указанные вами пометки.

Возможно это изобретение успокоит сердца таких людей как я, которые все время пытаются совместить любимый процесс написания с не менее любимым миром электронных гаджетов. Я бы очень хотел испробовать эту ручку в действии, как только она станет доступна для покупки в русскоязычных странах.

Было бы интересно узнать и ваше мнение об этом изобретении. Станет ли оно обычным инструментом для многих людей в ближайшие несколько лет или же канет в историю, как многие интересные, но невостребованные изобретения?

Специальный блокнот Livescribe

http://scribe.org.ua

Иван Вакарчук: ВУЗ, который претендует на статус исследовательского, должен отвечать всем без исключения критериям

Мы устанавливаем высокие требования не для того, чтобы любой ВУЗ мог стать исследовательским университетом, а для того, чтобы создать в Украине несколько могучих научных центров, где бы обучение проводилось именно через исследование. Так министр образования и науки Украины Иван Вакарчук прокомментировал важность исследовательских университетов изданию "Коммерсант-Украина".

"Моя позиция как министра: ВУЗ, который претендует на статус исследовательского, должен отвечать всем без исключения критериям. Если учебное заведение не отвечает 2-3 параметрам, то оно должно над ними работать. В других странах исследовательских университетов единицы, тогда почему у нас должно быть их сотни", - отметил И.Вакарчук…

http://www.osvita.org.ua

Громадська рада при Міносвіти з питань співпраці з Церквами підготувала пропозиції щодо поліпшення освітнього процесу

Громадська рада при Міністерстві освіти і науки України з питань співпраці з Церквами та релігійними організаціями 9 жовтня провела своє чергове засідання. На порядку денному стояв комплекс питань, пов’язаних із здобуттям богословської освіти, працевлаштуванням відповідних спеціалістів та актуальними проблеми викладання християнської етики в Україні.

Засідання відбулось у приміщенні Міносвіти під головуванням голови Громадської ради, народного депутата України Володимира Марущенка та голови Держкомнацрелігій Юрія Решетнікова.

Читати далі…

пятница, 16 октября 2009 г.

В комплекс Киевского городского педагогического университета включили детсад

Киевская городская власть постоянно совершенствует систему образования и следит за европейскими тенденциями. Именно благодаря этому уровень качества среднего и дошкольного образования в учебных заведениях города постоянно растет. Сейчас, чтобы и в дальнейшем совершенствовать методику воспитания детей в дошкольных учебных заведениях, столичная власть включила в комплекс Киевского городского педагогического университета имени Б.Гринченко (КГПУ) детский садик №1 "Орлёнок". Об этом сообщает сайт КГГА .

"Практика создания при педагогических институтах целых комплексов, в которые входят школы и детские садики, в Европе является чрезвычайно эффективной. Университет уже имеет в своем комплексе Институт дошкольного, начального и художественного образования, Гуманитарный институт, Институт психологии и социальной педагогики и Университетский колледж, поэтому присоединение дошкольного учебного заведения "Орлёнок" является следующим шагом к его расширению. Это очень важный шаг, ведь Киевский городской педагогический университет готовит воспитателей и учителей для всей столицы", - заявила заместитель начальника Главного управления образования и науки Лариса Биба.

Она напомнила, что соответственно решению Киевсовета от 25.12.2008 №939/930 "О внесении изменений в решение Печерского районного в г. Киеве совета от 11.12.2008 №48 "О передаче недвижимого имущества из коммунальной собственности территориальной громады Печерского района в коммунальную собственность территориальной громады г. Киева" и решению Киевсовета от 27.12.2001 "208/1642 "О формировании коммунальной собственности, территориальных громад районов города Киева", детский садик "Орлёнок" будет передан из баланса района на баланс города и закреплен за Киевским городским педагогическим университетом имени Б.Гринченко, с целью апробации новых учебных программ.

"Детский садик "Орлёнок" исправно работает, имеет более 100 воспитанников, и менять его профиль городская власть не собирается. Я считаю, что сейчас стоит прекратить все спекуляции вокруг вопроса, якобы, приватизации садика. Это прекрасное дошкольное заведение будет работать и в дальнейшем. Кроме того, уверена, что этот садик станет одним из самых престижных в столице", - добавила Биба.

http://osvita.org.ua

Google станет продавцом книг

Компания Google планирует в первой половине 2010 года открыть Интернет-магазин Google Editions для продажи электронных версий книг.

Продажа будет осуществляться напрямую или через другие онлайн-магазины, такие как Amazon.com или Barnesandnoble.com.

Первоначально магазин предложит покупателям 400-600 тысяч книг, с издателями которых компания заключила соглашения о партнерстве.

Предложение Google создаст серьезную конкуренцию самому популярному планшету для чтения электронных книг Kindle, проекту Amazon.

В отличие от электронных книг, купленных для Kindle, книги Google можно будет читать на любом устройстве с установленным веб-браузером.

Компания будет делить выручку с издателями, а также с другими онлайн-магазинами, которые будут продавать книги Google.

http://osvita.org.ua

12 российских вузов получат статус национальных исследовательских университетов

Примечательно, что в списке вузов, “выигравших” статус национальных исследовательских университетов, “почти” отсутствуют вузы гуманитарного направления (философия, религия, культура, и т.д.). Читая список между строк, можно увидеть довольно определенную тенденцию, в каком направлении современной России (или “кому-то”)  нужны исследования. Т”Д

7 октября 2009 года состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии по отбору программ развития университетов, в отношении которых устанавливается категория "национальный исследовательский университет". В ходе заседания членами комиссии были детально рассмотрены 28 заявок вузов-финалистов конкурса. По итогам обсуждения путём тайного голосования были выбраны 12 вузов-победителей, которые получат категорию "национальный исследовательский университет" и средства из федерального бюджета на финансирование своих программ развития на 2009-2018 годы в объёме до 1,8 млрд. рублей каждый. Читать дальше + список…

понедельник, 12 октября 2009 г.

Новая “Мерзейшая мощь”?

В комментариях к одной из статей на http://www.apn-spb.ru кто-то из комментаторов указал на сайт коммунистов Петербурга и Ленинградской области. Ради интереса зашел почитать, о чем там можно писать в 21-ом веке на “пост-коммунистическом” пространстве. Две статейки (годичной давности) привлекли особенное внимание, и невольно вспомнилась третья часть Космической Трилогии Клайва Люьиса “Мерзейшая мощь”. Кто читал эту трилогию, поймет без слов…

понедельник, 28 сентября 2009 г.

Стандарты практически утверждены

На сайте Минобрнауки [России] опубликованы проекты приказов о введении с 1 января 2010 года стандартов начального общего образования и начального и среднего профессионального образования по разным специальностям. До конца года эти документы, видимо, будут подписаны и станут законом. Автор одного из вариантов стандарта начальной школы Александр Адамский, ректор института образовательной политики "Эврика" заявил, что "уже очевидно, что опытная рука ведомственного начальства взялась за руководство написания текста в прямом смысле – начала "рукой водить". В итоге получился стандарт, который нельзя ни выполнить, ни нарушить". 

В своей статье Адамский выступает критиком лоббизма, которым, по его мнению, насыщен проект.

"Повышением квалификации учителей может заниматься только аккредитованное учреждение. То есть институты повышения квалификации в их нынешнем, аккредитованном, виде. Чей лоббизм? Кто-то явно хочет сохранить монополию вырождающейся структуры ИПК на долгие годы вперед. Как говорится, с паршивой овцы (никчемного стандарта) хоть шерсти клок".

"Некоторые издательства торопятся объявить, что у них уже готов набор учебников под новые (еще неутвержденные) стандарты начального общего образования. Это укладывается в общую логику истории со стандартами – кто разрабатывал, того и учебники. Издательское лобби все сильнее влияет на образовательную политику, недавняя история со словарями одного издательства наглядно это показывает. Впрочем, активность коммерческих структур вполне понятна и объяснима – образование все больше становится бизнесом. Но и у бизнеса есть своя содержательная сторона”.

http://pedsovet.org

Филиалы – сократить, контроль за дипломами - ужесточить

В течение ближайшего года Рособразование планирует закрыть около 200 филиалов высших учебных заведений, которые ведут некачественную подготовку кадров. Также ведомство дало рекомендации вузам ужесточить контроль за выдачей бланков дипломов гособразца в связи с участившимися сообщениями о незаконном изготовлении и продаже фальшивых дипломов.

Сейчас формируется база данных, которая поможет отслеживать расходование вузами полученных бланков дипломов. В ближайшее время будут введены новые единые технические требования к формам дипломов для усиления уровня их защиты от подделок.

За последние шесть месяцев ликвидировано уже 50 филиалов, в 2008 году еще 36 филиалов, а в 2007 году - 21 филиал. С 2006 года закрыто порядка 400 представительств вузов.

"Сокращение числа филиалов вузов происходит прежде всего за счет тех из них, которые не располагают условиями для качественной подготовки кадров или дублируют профили подготовки специалистов, имеющиеся в вузах данного региона", - отмечают в ведомстве. - "Неоправданное раздувание филиальной сети привело в ряде случаев к негативным последствиям, когда образовательными учреждениями нарушаются установленные лицензионными требованиями нормативы образовательной, финансово-хозяйственной деятельности. В ряде филиалов вузов организация образовательного процесса, квалификация профессорско-преподавательского состава, учебно-методическое и материальное оснащение не обеспечивают качества подготовки специалистов, предусмотренного государственными образовательными стандартами.

http://pedsovet.org

понедельник, 14 сентября 2009 г.

Why I'm a "Calminian" by Craig Blomberg

"You intended it to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives" (Gen. 50:20).

BlombergcIf either pure five-point Calvinism or its consistent repudiation in pure Arminianism were completely faithful to Scripture, it is doubtful that so many Bible-believing, godly evangelical Christians would have wound up on each side. The former wants to preserve the Scriptural emphasis on divine sovereignty; the latter, on human freedom and responsibility. Both are right in what they want and correct to observe in Scripture the theme that they stress. Both also regularly create caricatures of what the other side believes. Straw men are always the easiest to knock down.

But can progress be made in affirming the legitimate, biblical emphases of both sides? When one discovers a position that Alvin Plantinga and William Lane Craig, two of the world’s leading evangelical philosophers, both endorse, even though the former is Calvinist and the latter is Arminian, it is worth taking a closer look. The position is often called middle knowledge... Read the whole article…

пятница, 4 сентября 2009 г.

Иностранным студентам сложно учиться в Украине из-за милицейского произвола и отсутствия информации

Советую полностью прочитать нижеприведенную статью из osvita.org.ua. К сожалению, в некоторых аспектах рекламы наши students of theology переживают те же проблемы: в рекламе заявляется одно, в реальности – другое. Тогда стоит ли заниматься рекламой богословского образования? То же касается и финансовых вопросов в связи с обучением. Вопрос делиберативный… Два года проучился очно в Лувене (Бельгия) и тоже, к сожалению, встречался главным образом с произволом “русских” (т.е. с бывшего СССР). В одном из автобусов увидел только одну надпись на сиденье, и вы, наверное, уже догадались, на каком языке она была… Если будет референдум относительно вступления Украины в Европу – я буду голосовать против. Потому что после нашего вступления туда, не будет куда поехать посмотреть Европу… Т”Д.

Иностранные студенты, обучающиеся в Украине, жалуются на качество предоставления информации, условия учёбы и предвзятое отношение к ним со стороны работников милиции. Об этом сообщила старший координатор программ Международной организации по миграции в Украине Дайва Вилкелите.

По её словам, часто возникают проблемы, когда иностранные студенты приезжают в Украину, не имея полной информации об учёбе, сталкиваются с трудностями в овладении украинским языком, иногда даже не знают, что обучение проходит не на английском или французским языках, что оно дороже, чем им было заявлено. "Они себя чувствуют не студентами, а бумажниками, которым необходимо платить за учёбу, и при возникновении наименьших проблем им говорят: мы вас депортируем", - сказала Вилкелите.

По мнению председателя правления Восточно-европейского института развития Мридули Гош, проблема в том, что условия учёбы для иностранных студентов, которые были в Советском Союзе, сильно отличаются от тех, которые существуют в современной Украине. "Эти процессы очень часто не фиксируются межгосударственными соглашениями между Украиной и государством X из Африки или Азии. Как правило, этим занимается частный агент, который является выпускником какого-то украинского ВУЗа или в известной степени владеет русским или украинским языками. Эти агенты как посредники дают рекламу украинским ВУЗам в соответствующих странах и набирают оттуда студентов", - рассказала Гош.

По её словам, из-за этого набор иностранных студентов происходит неквалифицированно. "Студентов набирают, чтобы заработать средства. Они приехали сюда, а соответствующих условий нет, качество образования не такое, поскольку и Министерство образования очень часто не осуществляет надлежащий контроль", - заметила Гош.

К тому же, отметила она, иностранным студентам не разрешают работать в Украине, поэтому они не могут самостоятельно зарабатывать деньги, чтобы оплатить учёбу. Гош напомнила, что в Западной Европе и Америке существует система, при которой студент может работать во внеурочное время. "Это нормальная практика, поскольку она даёт возможность молодому человеку получить определённые навыки, а здесь (в Украине. - прим. ред.) за это накажут", - сказала она.

Кроме того, как рассказала председатель правления Восточно-Европейского института развития, в учебном процессе происходит много субъективных моментов. Так, по её словам, студента из Турции из-за неприязненных отношений с преподавателем оставили повторно на том же курсе и заставили повторно оплатить стоимость обучения. Также, по данным Гош, иностранных студентов очень часто останавливает милиция.

Трое студентов из Конго, которые в беседе с корреспондентом просили не называть их имена, рассказали, что решили учиться в Украине после того, как увидели рекламу образовательных возможностей страны по местному телевидению. Агентом, с которым они заключили соглашение, была марокканская компания Carrefour Event, которой они заплатили по несколько тысяч долларов "за визу и приглашение учиться", авиабилеты, медицинскую страховку и уроки языка.

По приезде в Украину в деканате Киевского национального университета имени Тараса Шевченко им сообщили, что они должны заплатить ещё по 20 тыс грн за учёбу и проживание. По словам студентов, это было проблемой для них, поскольку никто им не сообщил раньше, что они должны платить такие суммы. Тем, кто не мог платить, угрожала депортация.

Тем не менее, как рассказали конголезские студенты, схема продолжала действовать, и по ней в Украину приезжали новые студенты из африканских стран (Конго, Мали, Камеруна, Габона, Республики Кот-д’Иивуар), которые сталкивались с теми же проблемами. По их словам, в деканате университета у них забирали паспорта, а кое-кому предлагали платить за общежитие как за гостиницу - 100 грн в день. Их коллегу из Конго, который не смог заплатить, депортировали на родину, другого из Кот-д’Ивуара, оказавшего сопротивление депортации, посадили в тюрьму.

Африканские студенты заявляют, что чувствуют себя в Украине униженными людьми, у которых нет никаких прав. "Что мы сделали плохого? Мы приехали сюда легально, чтобы учиться, получить знания и вернуться в Африку", - заявил один из студентов.

По данным Министерства образования и науки Украины, в украинских вузах учатся 40 тысяч иностранных студентов из более чем 130 стран (больше всего - из Китая, России, Иордании, Сирии, Индии, Ирана, Малайзии, Туркменистана, Турции, Молдовы). Наибольшими центрами по подготовке иностранных студентов является Киев, Харьков, Одесса и Днепропетровск. Как сообщают в Минобразования, наибольшей популярностью у иностранцев пользуются строительные и инженерные специальности, а также медицина, финансы и экономика.

http://www.osvita.org.ua

У Вроцлаві "навала" студентів із Західної України

Цього літа польське місто Вроцлав переживає "навалу" нових студентів із України, Білорусі, Росії, Молдови і Туркменістану. Все це завдяки вдалій рекламній кампанії вищих навчальних закладів, проведеній містом у Львові, Луцьку, Тернополі та деяких інших містах на сході України.

"Вроцлав хоче розвиватись як освітній центр, і надання стипендій для нас є формою популяризації міста",- сказав "Німецькій хвилі" координатор проекту мерії з популяризації Вроцлава Алєксандер Хойло.

Представник програми "Тепер Вроцлав" Мирослав Лебідь впевнений, активність українців - результат проведеної рекламної кампанії. В українських містах розміщували біг-борди, запрошуючи молодь навчатися у вроцлавських вищих школах. Була проведена рекламна кампанія і в мережі Інтернет - на освітніх сайтах.

Студенти з України частіше обирають фах "міжнародні відносини" чи економічні спеціальності. Цьогоріч буде й більше тих, хто поступав на перший курс в Польщі одразу після школи в Україні. Одна з вимог до абітурієнтів - знання польської мови.

"Місто потребує фахівців, добре освічених і кваліфікованих робітників. Вкладення коштів у рекламу - це наш внесок в економічний розвиток Вроцлава",- наголошує А.Хойло. Програма "Тепер Вроцлав" пропонує варіанти як платного, так і безкоштовного навчання, приїжджим надають гуртожиток. Вже на 4 курсі більшість студентів зі Східної Європи знаходять роботу в Польщі.

http://www.osvita.org.ua

Огляд законодавчої роботи Верховної Ради України VI скликання під час четвертої сесії: державно-конфесійний аспект

Питання заснування релігійними організаціями навчальних закладів державного стандарту освіти

Зазначене питання вже давно обговорюється в парламенті, при чому на протязі кількох скликань. Проте до цього часу депутати по-різному дивляться на право Церков засновувати приватні навчальні заклади нарівні з іншими суб’єктами – зокрема громадськими організаціями та фізичними особами. У суспільній дискусії переважає думка про те, що згідно міжнародних договорів Україна повинна забезпечити право віруючих батьків на вільних вибір освіти для своїх дітей. Цей вибір має бути забезпечений розгалуженою мережею навчальних закладів різних форм власності, в тому числі заснованими релігійними організаціями.

Задля вирішення цього питання група народних депутатів з різних фракцій – Володимир Стретович та Володимир Марущенко (партія ХДС, НУНС), Ольга Боднар (БЮТ) та Володимир Малишев (ПР) – у котрий раз внесли до парламенту відповідну пропозицію. Проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо заснування релігійними організаціями навчальних закладів» (реєстр. №2729 від 09.07.2008 р.) передбачає надання релігійним організаціям права засновувати навчальні заклади державного стандарту освіти – різних форм та рівнів акредитації. Раніше подібні проекти вносились на розгляд Верховної Ради п’ятого та четвертого скликань, але не отримали необхідної кількості голосів народних депутатів на свою підтримку.

Протягом четвертої сесії  вказаний законопроект бурхливо обговорювався у Комітеті з питань культури і духовності, який довго не міг визначитися щодо свого ставлення до цієї ініціативи. Члени Комітету – народні депутати Михайло Косів (БЮТ), Ярослав Кендзьор (НУНС) та Павло Мовчан (БЮТ) висловили низку зауважень до цього проекту, які, на думку його авторів, не стосувались юридичних формулювань його тексту чи механізмів реалізації, проте полягали лише у сумнівах щодо доцільності такої законодавчої ініціативи.

У профільному Комітеті з питань науки і освіти відхилити цей проект закликала своїх колег Катерина Самойлик (КПУ), яку підтримали голова Комітету Володимир Полохало (БЮТ), Дмитро Табачник (ПР) та інші члени Комітету. Врешті-решт обидва комітети ухвалили рішення рекомендувати Верховній Раді відхилити зазначену ініціативу як таку, що суперечить Конституції України, утримавшись від більш глибокої мотивації причин такого висновку.

Важливо зауважити, що законопроект №2729, окрім довготривалого розгляду в комітетах, до цього часу жодного разу не виносився на обговорення до сесійної зали парламенту, як це передбачає Регламент Верховної Ради. З приводу цього в релігійному середовищі складається враження, що відбуваються спроби ухилитися від голосування по цьому проекту під час пленарного засідання парламенту.

Читати весь документ

Постанова Кабміну щодо зміни правил в’їзду священнослужителів-іноземців в Україну

П О С Т А Н О В А
від 5 серпня 2009 р. № 811
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 1995 р. № 1074 і від 20 лютого 1999 р. № 227

Читати

среда, 2 сентября 2009 г.

В странах СНГ начался евангелизационный проект для студентов высших учебных заведений

image С началом нового учебного года в высших учебных заведениях Украины и России начался евангелизационный проект «КТО ТЫ». Инициаторами проекта выступили движения «Содружество студентов - христиан» (ССХ) Украины и России, а также Библейские общества этих стран.

Проект «КТО ТЫ» ранее проводили студенческие христианские движения в Великобритании, Ирландии и Хорватии. ССХ Украины и ССХ России, совместно с Библейскими обществами, издали 30 000 экземпляров Евангелия от Марка, используя перевод «Радостная Весть». В течение 2009 – 2010 учебного года планируется издание ещё 15 000 Евангелий от Марка. В начале 2010 года в проекте примут участие студенческие христианские движения Казахстана и Белоруссии. Евангелие от Марка издано в очень хорошем качестве и привлекательном дизайне, адекватном студенческой культуре. Для студенческих христианских групп издания предоставляются бесплатно.

Проект «КТО ТЫ» основан на распространении Евангелия от Марка верующими студентами. Все ещё не принявшие Христа студенты, получившие Евангелие в подарок, будут иметь возможность прочитать истинную историю жизни, смерти и воскресения Иисуса Христа и обсудить её со своими верующими друзьями. Методические пособия по изучению Евангелия и апологетике христианства помогут студентам-христианам эффективно делиться своей верой непосредственно на основе Евангелия. Активно проповедовать Евангелие, применяя ресурсы проекта «КТО ТЫ», будут порядка 2000 студентов ССХ Украины, Белоруссии, Казахстана и России. Ожидается, что таким образом 40 000 студентов впервые смогут узнать истинную историю Иисуса Христа и сделать свой выбор в следовании за Ним.

Церкви, миссии и христианские организации приглашаются к сотрудничеству в рамках проекта «КТО ТЫ». Движение «Содружество студентов-христиан» готово предоставить необходимый тираж Евангелия бесплатно и провести тренинг по распространению Евангелия всем, кто заинтересован в евангелизационном служении в высших учебных заведениях стран СНГ.

Получить всю информацию и стать участником проекта «КТО ТЫ» вы можете, написав электронное письмо с темой «Проект «КТО ТЫ» по адресу: identity.ccx@gmail.com

С уважением,
Координатор проекта «КТО ТЫ» в СНГ
Денис Гореньков
Тел. +38-044-562-8256,
www.ccx-ukraine.org

Новая программа обучения душепопечителей

Центр “Восхождение” в Киеве объявляет о новой программе обучения душепопечителей и консультантов, которая начнет свою работу с осени 2009.

Программа обучения консультантов рассчитана на 2 года. Студенты будут приезжать в Киев на сессии длительностью от 2 до 2 1/2 недель два или три раза в год.  Каждая двухнедельная сессия рассчитана на 20 часов практических
занятий.  Позже будут практиковаться более сложные умения. У студентов также будет домашнее задание, которое включает в себя чтение литературы
и письменные задания.

Эта дистанционная образовательная программа предназначена для русскоговорящих людей из бывших советских республик. Преподавание будет осуществляться на русском языке, а студентов будут обучать опытные
консультанты, пастора и психологи из США, Европы и Украины.

Если вас заинтересовала наша программа и вы желаете знать больше, обращайтесь к нам. При оформлении, при себе следует иметь копии документов об образовании. Идеальный кандидат - это человек с высшим образованием, закончивший, по крайней мере, один курс в семинарии или в библейском институте, который является верующим около пяти лет и несет служение в церкви около двух лет.

Мы прилагаем некоторые дополнительные материалы, которые помогут вам в её заполнении. Мы готовы ответить на все ваши вопросы, просто пришлите их нам по электронной почте. Также, пожалуйста, перешлите эту информацию всем, которые могут заинтересоваться.  Наш адрес: pomosch.kyiv@gmail.com

С уважением,
Денис Бовен
Директор, Центр <<Восхождение>>
ReachGlobal - Мисия Евангельських Церков

http://obucheniye.blogspot.com/

http://www.kievcounseling.org

Центр “Восхождение” - зарегистрированная в Украине религиозная организация, цель которой - обучение лидеров церквей христианскому консультированию и служению семьям.  Мы также  стремимся способствовать развитию христианского душепопечения на Украине путём обучающих мероприятий в церквях, в семинариях и в обществе.  Центр “Восхождение” существует, чтобы
оснастить церковь для служения.

воскресенье, 23 августа 2009 г.

Уряд ухвалив низку рішень щодо поліпшення умов духовного служіння Церков в Україні

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні ухвалив Постанову щодо поліпшення порядку в’їзду в Україну священнослужителів з інших країн та запропонував парламенту звільнити від ПДВ ввезення в країну Біблій у режимі імпорту. Ухвалені зміни передбачають, що для іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну в релігійних справах або для роботи в релігійних організаціях на території України і отримали візу типу «Р», реєстрація проводиться на період дії візи.

Згідно з прийнятою Кабінетом Міністрів постановою №811 від 05.08.2009 р., священнослужителі з інших країн, які отримали річну багаторазову візу для служіння в Україні, зможуть залишатися в країні не 180 днів, а протягом всього року – тобто на термін дії візи. Читати далі…

Юлія Тимошенко відзначила важливість духовної освіти та відродження духовності української нації

«Без духовності, без натхнення ми ніяких економічних реформ не піднімемо. Ми не піднімемо взагалі нічого. І тому моя особиста співпраця і співпраця уряду з Радою Церков, зі всіма конфесіями сьогодні дала можливість виробити магістральні напрями. Перше – ми приймаємо закони і вводимо духовну освіту у всіх навчальних закладах. Друге – ми робимо так, щоб духовні виші було прирівняно до інших вишів за статусом, за можливостями. Тому що ми віримо, що там справжня освіта, яка іноді вище і краще, ніж світська вища освіта», – сказала глава Українського уряду. Читати далі…

вторник, 21 июля 2009 г.

Притча о кофе…

Приходит к отцу молодая девушка и говорит:
- Отец, я устала, у меня такая тяжелая жизнь, такие трудности и проблемы, я все время плыву против течения, у меня нет больше сил... что мне делать?
Отец вместо ответа поставил на огонь 3 одинаковых кастрюли с водой, в одну бросил морковь, в другую положил яйцо, а в третью насыпал зерна кофе. Через некоторое время он вынул из воды морковь и яйцо и налил в чашку кофе из 3 кастрюли.
- Что изменилось? - спросил он свою дочь.
- Яйцо и морковь сварились, а зерна кофе растворились в воде - ответила она.
- Нет, дочь моя, это лишь поверхностный взгляд на вещи. Посмотри - твердая морковь, побывав в кипятке, стала мягкой и податливой. Хрупкое и жидкое яйцо стало твердым. Внешне они не изменились, они лишь изменили свою структуру под воздействием одинаковых неблагоприятных обстоятельств - кипятка. Так и люди - сильные внешне могут расклеиться и стать слабаками там, где хрупкие и нежные лишь затвердеют и окрепнут...
- А кофе? - спросила дочь.
- О! Это самое интересное! Зерна кофе полностью растворились в новой враждебной среде и изменили ее - превратили кипяток в великолепный ароматный напиток. Есть особые люди, которые не изменяются в силу обстоятельств - они изменяют сами обстоятельства и превращают их в нечто новое и прекрасное, извлекая пользу и знания из ситуации...

http://helgaseven.livejournal.com/3991.html

суббота, 11 июля 2009 г.

BibleIndex Newsletter #1: a request

Dear Friends and Users of Biblindex,

This is the first collective mailing we send you, to keep you informed of the latest developments of the project or new features on the site. By the way, we’ll also check the registered email addresses and remove wrong accounts. Today you’re 1,404, from 58 different countries, who have already registered on Biblindex; every day, the site receives about 80 visits. We also received a lot of supporting messages, expressing high expectations about the site growth. These figures and reactions mean our project met worldwide a significant echo, and we are obviously delighted about this. Biblindex's vocation is to become a participating site, where each user can become a contributor by correcting data or sharing the biblical quotations or allusions he found: the larger the user community is, the better the available tool will be.

However, we now face a major difficulty. Indeed, when we opened the site in December 2008, we hoped to obtain financial support from the French National Research Agency (ANR) in 2009. Unfortunately, we learnt in June that the submitted project was rejected, but we do not have yet any clue, nor report explaining the failure.

We will try again to obtain public funding, particularly from the Rh?ne-Alpes Regional Council, without whom the site would never have come into being; but we must add any private funds to these potential resources: So if you have any ideas of foundations or sponsors to whom we could address, please let us know! Of course each of you can also make a donation, on a regular or occasional basis, a Paypal button has been placed on all pages of the site: the funds are paid to the Association of “Sources Chr?tiennes”’s Friends (AASC on the receipt), and will be used specifically for Biblindex development. We absolutely need your help to go onwards: without IT development, we won’t be able to create the virtual community of scholars and researchers we need to collect biblical quotations and expand the corpus. This is really the first step, thank you in advance for your help!

However, in order not to conclude on a negative note, let’s point out the very limited indeed, but positive prospects of this summer. The Rh?ne-Alpes Regional Council, which agreed to support the project in 2009 up to ? 2,500 (inclusive of tax), will significantly help us to improve the search form. Besides, an IT developer works by us on placement since June 15th until September 25th, to provide the Sources Chr?tiennes team a way to work on the database through the intranet. Newsletter No. 2 will focus on these advances.

This newsletter is sent to all registered users of Biblindex. If you do not wish to receive it, please send a mail to biblindex.sc@mom.fr. If you wish to have it sent to your colleagues, friends and associations, etc., give us their e-mail addresses. Moreover, if you are in charge of an institution working in the area of Christian Literature in Late Antiquity, you can link to our website on yours, by indicating the following address: http://www.biblindex.net/index.php?lang=en. Many registrations already came through links placed on blogs or institutional pages, this information diffusion is a great way to help us.

For the Biblindex team, Laurence Mellerin

четверг, 2 июля 2009 г.

«400-летие баптизма и принцип свободы совести. Исторический, богословский и социокультурный контекст»

Научно-практическая конференция, посвященная 400-летию баптизма, будет проходить 17-18 сентября 2009 года в г. Одессе. В центре внимания - принцип свободы совести и историческое наследие баптизма.

Организаторы: Первая Одесская баптистская церковь, Одесская богословская семинария, Одесское областное отделение Украинской ассоциации религиоведов.

На рассмотрение выносятся следующие вопросы:

 • Вопрос о свободе совести в свете исторического развития баптизма

 • Свобода совести в украинском политико-правовом контексте

 • Богословское осмысление принципа свободы совести

 • Социокультурное измерение принципа свободы совести


В ходе работы конференции будет проведен круглый стол на тему: «Современный европейский контекст понимания свободы совести»

Участники должны подать тезисы доклада объемом 3-5 страниц формата А-4 (шрифт Times New Roman, 14 кегль, интервал 1,5) должны содержать название, фамилию, имя, отчество автора (авторов), название организации, текст. Окончательный срок подачи тезисов доклада 5 сентября 2009 года. Сборник докладов будет опубликован в Интернете после проведения конференции.

Возможные темы докладов:

 • Исторические истоки принципа свободы совести в баптистском наследии

 • Принцип и практика свободы совести в русско-украинском баптизме

 • Современная правовая ситуация со свободой совести в Украине

 • Украинская религиозная ситуация и принцип свободы совести

 • Основные баптистские принципы веры и принцип свободы совести

 • Свобода совести в социокультурном контексте объединенной Европы

 • Мультикультурный контекст современной Европы и свобода совести

 • Христианский эксклюзивизм и принцип свободы совести

 • Толерантность, политкорректность и свобода совести (конфликт толерантности и свободы совести)

 • Традиции украинского вольнодумства и принцип свободы совести

 • Личное изучение Священного Писания как основа принципа свободы совести в баптизме

 • Диалог культур и религиозных традиций юга Украины как предпосылка развития принципа свободы совести в религиозном возрождении конца 19 века

 • Принцип свободы совести и демократическая модель современного общества

 • Вклад баптизма в формирование и признание принципа свободы совести


Расписание конференции:

День 1

9.00 – 10.00 – Регистрация участников

10.00 – 11.30 – Первое заседание. Обзор празднуемого события, постановка проблемы. «От Амстердама до Одессы». «Дискуссия о свободе совести в свете исторического развития баптизма»

11.30 – 12.00 – Кофе, чай

12.00 – 13.30 – Второе заседание «Дискуссия о свободе совести в украинском политико-правовом контексте»

13.30 – 15.00 – Обед

15.00 – 16.30 – Круглый стол «Современный европейский контекст понимания свободы совести»

16.30 – 17.00 – Кофе, чай

17.00 – 18.30 – Третье заседание «Дискуссия о богословском осмыслении принципа свободы совести»

19.00 – 21.00 – Культурная программа. «Культурное наследие славянского баптизма»

День 2

9.00 – 10.00 – Кофе, чай

10.00 – 11.30 – Четвертое заседание «Дискуссия о социокультурном измерении принципа свободы совести»

11.30 – 12.00 – Кофе, чай

12.00 – 13.30 – Пятое заседание. Подведение итогов, планы…

13.00 – 14.00 – Обед

14.00 – 17.00 – Экскурсия по Одессе. Разъезд участников

Проезд и проживание за свой счет.

Оргкомитет конференции: Гейченко А., Лобазов П.К., Невшупа А., Санников С., Черенков М. Ответственный секретарь – Гейченко А.

Адрес: а/я 3, г. Одесса 65066 Украина
Оргкомитет конференции, Гейченко Александру
Телефоны для справок:
тел.: (048) 755-64-42
факс: (048) 755-65-3
E-mail: conference@odessasem.org

Denver Seminary is pleased to welcome its seventh president, Dr. Mark S. Young

Denver Seminary is pleased to welcome its seventh president, Dr. Mark S. Young, who officially began his presidency today, July 1, 2009. We are excited about this new era for the Seminary and look forward to getting to what God has in store next.

To learn more about what brought Dr. Young to Denver Seminary, please visit the Presidential Transition page. To learn more about Dr. Young, you can read his bio or watch the short video below.

http://www.denverseminary.edu/news/welcome-to-dr-mark-young/

Our President

PR-Dr Mark Young

Dr. Mark Young is a theological educator and pastoral leader with 26 years of global ministry experience in academic programs (both formal and informal), local churches and parachurch organizations. Mark and Priscilla have been married for 28 years; they have three young adult children: Ben, Bonnie and Christian.

Dr. Young's experience includes academic leadership, classroom instruction, curriculum development, vision casting, strategic planning, fundraising (capital and operational funds), board governance, faculty/staff hiring and development, budget planning and oversight, preaching, pastoral care, mentoring, and crisis management.

Mark was professor of World Missions and Intercultural Studies at Dallas Theological Seminary from 1995 to early 2009. He also served as the Pastor of World Missions at Stonebriar Community Church in Frisco, Texas, where he served in a variety of roles for eight years.

Mark has travelled extensively, both domestically and internationally, as a teacher, consultant and missions leader. In 2008, ministry assignments took him to India, Thailand, China, Lebanon, Mozambique, United Kingdom, Albania and Russia.

Before living in Dallas, Mark and Priscilla served with WorldVenture in Eastern Europe for 14 years where they were involved in theological training and local church ministry. Mark was the founding academic dean of Biblical Theological Seminary in Wroclaw, Poland. He continued to serve on the board of the seminary through December, 2008.

Mark has a BA in Speech/Communication from Marshall University, a ThM in New Testament Literature and Exegesis from Dallas Theological Seminary, and a PhD in Educational Studies from Trinity Evangelical Divinity School. He has written and spoken on issues in theological education for a wide array of international symposia and conferences.

Mark's life passion is to align all that he is and all that he does with the eternal purpose of God -- that all people in all places worship Him alone.

http://www.denverseminary.edu/about-us/our-president/

среда, 17 июня 2009 г.

Стартовало специализированное электронное издание для украинских ученых Science-Community.org

Популярная научная соцсеть www.Science-Community.org запустила новый сервис для своих пользователей - научный дайджест "Наука: Люди, Финансы, Технологии и События", ориентированный на украинских и российских ученых.

Из выпусков дайджеста ученые смогут вовремя узнавать о важных научных событиях и мероприятиях - аспирантуре и научных вакансиях, грантах и конференциях - просто заходя в свой почтовый ящик. Дайджест позволит ученым регулярно узнавать важную научную информацию, не затрачивая усилий на ее поиск в Интернете. Читать дальше…

*     *     *     *     *

Scientific Social Community - социальная сеть ученых

«Центральная идея нашего проекта - помочь Вам сэкономить время и сделать Вашу научную работу более простой и удобной»

Заслуженным ученым:
1. Находите талантливых аспирантов или молодых ученых
2. Предложите эксперименты на вашем оборудовании
3. Будьте в курсе последних грантов и конференций

Молодым ученым:
1. Находите научное оборудование для ваших экспериментов
2. Ищите ученых по научным интересам, географии и званию
3. Находите вакансии научных учреждений разных стран мира
4. Вовремя узнайте об интересном гранте

Студентам и выпускникам:
1. Находите достойную аспирантуру
2. Проводите необходимые измерения для магистерской
3. Находите опытных коллег-ученых в вашей области науки

http://www.science-community.org/ru

Кембриджский университет решил не позорить своих студентов перед однокурсниками

Кембриджский университет решил отказаться от практики публичного вывешивания оценок непосредственно после экзаменов. Студенты сочли, что ознакомление с результатами (не всегда положительными) перед лицом однокурсников является слишком нервной процедурой.

В Кембридже с XVIII века существует традиция вывешивать результаты экзаменов на специальной доске перед зданием совета. Однако новое поколение студентов с трудом справлялось со стрессом, сопутствующим процедуре поиска своей фамилии под взглядами сокурсников. Руководство университета решило пойти навстречу своим студентам.

Со следующего года студенты получат возможность узнать, сколько баллов они получили, за 48 часов до того, как оценки появятся на доске. По словам представителя Кембриджа, за двое суток учащиеся "смогут свыкнуться со своими результатами".

Практика вывешивания результатов экзаменов на общую доску существует в учебных заведениях по всему миру.

http://www.osvita.org.ua

В научном журнале снова приняли написанную компьютером бессмысленную статью

Научный журнал The Open Information Science Journal принял к публикации псевдонаучную статью, написанную программой. Текст статьи, будучи грамматически корректным, был абсолютно бессмысленным. Таким образом студент Филип Дэвис и журналист Кент Андерсон решили проверить качество отбора научного материала в подобные издания.

По словам "авторов", в журнал они послали статью под псевдонимом, и уже через несколько дней получили письмо с уведомлением о том, что текст "научной" работы принят к публикации, за которую надо уплатить 800 долларов.

Филип Дэвис и Кент Андерсон решили не доводить дело до публикации и обнародовали детали своего эксперимента. После инцидента главный редактор журнала Бамбан Парманто сообщил, что, скорее всего, подаст в отставку.
По словам редактора, он ничего не знал о статье, не видел отзывов рецензентов на нее и не был в курсе, что она принята к публикации.

Напомним, в 2008 году уже был зафиксирован подобный случай. Тогда российский "Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов" опубликовал статью "Корчеватель: алгоритм типичной унификации точек доступа и избыточности", которая также была создана с помощью программы для генерации псевдонаучных текстов.

http://www.osvita.org.ua

Круглий стіл на тему “Свобода вибору освіти в Україні” підняв проблеми розвитку приватної освіти та представив розроблені експертами законодавчі зміни

12 червня 2009 року у приміщенні КМПУ імені Б.Д.Грінченка відбувся Круглий стіл на тему «Свобода вибору освіти в Україні. Розвиток приватної освіти», який став продовженням Робочого семінару з аналогічної тематики. Метою заходу було привернути увагу представників органів держаної влади на проблему незабезпеченості права українських батьків на свободу вибору освіти для своїх дітей, а також на складні законодавчі умови, запроваджені на сьогодні для сектору приватної освіти в Україні… Читати далі…

среда, 10 июня 2009 г.

Академии абсурда

Тщеславие есть свойство весьма распространенное, от которого не свободен, пожалуй, никто. А в академических и ученых кругах — это род профессионального заболевания.
М. Вебер

Плюс «докторизация» страны

В дополнение к тотальной «академизации» в Украине уже началась широкомасштабная «докторизация». В СССР существовала двухуровневая система научных степеней: кандидата наук и доктора наук. Доктором наук мог стать только кандидат наук, защитивший докторскую диссертацию. В зависимости от того, какой отрасли научных знаний содержательно соответствовала диссертация, присваивались научные степени кандидата (доктора) биологических, физико-математических, экономических, исторических, философских и др. наук.

В странах Запада сложилась преимущественно одноуровневая система научных степеней. Защищается диссертация на соискание научной степени доктора философии (англ. Doctor of Philosophy, сокр. Ph.D) в соответствующей отрасли научных знаний. По научному уровню такая диссертация соответствует диссертации на соискание степени кандидата наук. Иностранным гражданам, защитившим кандидатские в СССР, а впоследствии и в независимой Украине, Высшая аттестационная комиссия выдавала диплом доктора философии, а диплом доктора философии, полученный гражданином СССР (Украины) за границей, нострифицировался как диплом кандидата наук.

В связи с интеграцией в европейское образовательное и научное пространство в Украине пока только решается вопрос о присоединении к соответствующим европейским научным стандартам. Однако уже сейчас нашим кандидатам наук ВАК предоставлена возможность получить «Додаток до диплома кандидата наук», «що засвідчує відповідність наукових ступенів «Кандидат наук» і «Doctor of Philosophy» (Ph.D)» (http://www.vak.org.Ua/docs//diploma/supplement.doc), которой многие из них пользуются. Начался массовый исход в доктора философии. Теперь у нас кандидаты наук, имеющие такой «додаток», могут и будут официально представляться как доктора философии.

В самом деле кандидат наук уже по смыслу слова «кандидат» — это как бы еще не ученый, а только претендент на занятие наукой. Иное дело — доктор, да еще философии. Впечатляет, особенно студентов, которым, как и многим другим гражданам, невдомек, что разница между доктором философских наук и доктором философии примерно такая же, как между академиком-секретарем и секретарем-машинисткой. Читать всю статью…

пятница, 5 июня 2009 г.

European Society of Women in Theological Research

Visit the websites of the Polish, Hungarian, Swiss or German sections!

The Society was founded in Switzerland in 1986 and today has over 500 members. It offers a network for women who work in theological research in different denominations and religions, enabling women from the whole of Europe, east and west, north and south, to meet and to dialogue.

If you have suggestions or comments concerning the website, please contact: webmistress@eswtr.org

http://www.eswtr.org/home_e.html

среда, 3 июня 2009 г.

To: Slavic friends and partners of New Life Radio-Moscow and CRFR

We ask you to keep our radio network in your prayers, that God might lead his people to step in to help us keep our Hotbird satellite channel, and to meet our minimum costs of operation. If no one comes forward by July 1 to help pledge $2200/month for Hotbird, then NLR may be forced to give up this incredible broadcast outreach potential across Europe, Russia, and the Middle East.

Please share this newsletter with others, and if you know churches that might be interested in support radio to reach Russian-speakers for Christ, please contact CRFR at your convenience. Just a thought...only ONE Slavic church in America actually helps support NLR. Perhaps your church could become the second. No more than ever, we need Slavic Christians here in America to take up the mantle of support. Consider it both home and foreign missions support that is worth your investment.

In Christ, Daniel Johnson www.CRFR.org
God is Good! Listen to NLR live at www.NLRadio.net

Here are some other resources for finding those elusive thesis/dissertation titles located around the world

 • "Bibliographic Access to Dissertations" A helpful article by Patrick Graham, director of the Pitts Theology Library at Emory University. This brief but useful article list numerous reference works for locating theological thesis/dissertation titles from around the world. Print this one!!
 • The Center for Research Libraries in Chicago, IL, has a collection of over 700,000 foreign doctoral dissertations. This article by Kennith Slagle "Acquiring Dissertations at The Center for Research Libraries" describes the process of obtaining foreign Ph.D. dissertations in their demand purchase program.
 • Students, faculty, staff and researchers can now order their own unbound copies of dissertations and theses with express delivery to their home, school or office. Select from over one million titles available from UMI Dissertation Express.
 • ...for news, reviews, and how-tos, graduate students read... "Thesis News" The authoritative reference bulletin for graduate students pursuing their master's thesis or doctoral dissertation.
 • Availability of Dissertations by Frank Joseph Shulman. This is an excellent article which directs the reader to dissertation resources around the world. You have to read this!!
 • If you are writing a research paper and are puzzled on how to cite materials from the TREN library here are a few examples of 'how to' do just that. These samples were provided by Mr. Greg Smith. Greg teaches research methods and is the librarian at the Baptist Bible College in Springfield, Missouri. These citation samples are for a thesis, dissertation and a conference paper and are divided by the various style guides.

http://www.tren.com/resources.cfm

Tyndale House Presents: Tregelles’s Greek New Testament

This is the homepage of the modern transcription of Tregelles’s Greek New Testament (TNT) and its corrected edition (TNT2). Here you can download the latest version of these two electronic editions plus an extensive introduction. On these pages some knowledge of the history of the Greek New Testament and of the need for textual criticism (that is, reconstructing the original text to the best of our abilities on the basis of the surviving manuscripts) is assumed.

Main Characteristics:

 • Tregelles’s Greek text belonged to the first generation of critical texts that departed from the Textus Receptus as printed in the previous 350 years.
 • Tregelles produced a critical text with a complete apparatus for the whole of the New Testament, a one-man effort only repeated by Tischendorf.
 • Tregelles emphasized the most ancient evidence.
 • Variants are noted which are often not mentioned in the modern pocket editions.
 • Tregelles produced his Greek New Testament in the conviction that theology should follow from the text, not vice versa.
 • Tregelles was a major influence on Westcott and Hort.
 • TNT contains a transcription of the Greek text exactly as printed.
 • TNT2 is a corrected edition in which many of the print and accentual errors have been removed.
 • Images of the printed edition are made accessible.

http://www.tyndalehouse.com/tregelles/