среда, 25 ноября 2009 г.

Цифровая библиотека HathiTrust собрала 4,6 миллиона книг

С 19 ноября пользователи цифровой библиотеки HathiTrust могут вести поиск в 1,6 млрд страниц из 4,6 млн отсканированных книг и документов.
Проект, названный в честь слона Хатхи из произведений Редьярда Киплинга, был запущен в октябре 2008 года. Свои архивы для сканирования предоставили 25 крупнейших ВУЗовских библиотек США, включая университеты Калифорнии, Университет Виргинии и учебные заведения, входящие в "Большую десятку университетов".

Многие из библиотек, участвующих в проекте, долгое время сотрудничали с компанией Google, создававшей книжный поисковик Google Book Search.
Библиотеки сохранили копии отсканированных для Google книг и передали их в HathiTrust.

Онлайновое цифровое хранилище собрало архивы в единый каталог и обеспечило доступ к нему ВУЗам всего мира.

HathiTrust включает в себя копии книг, оцифрованных в рамках проекта Yahoo! Open Content Alliance, а также материалы из других, "некнижных", коллекций.

Ежемесячно каталог HathiTrust пополняется сканами сотен тысяч изданий.

http://www.osvita.org.ua

В Киеве построят Дом Библии

Украинская Греко-Католическая Церковь совместно с Украинским библейским обществом планируют построить в Киеве Дом Библии, - сообщает Христианский Мегапортал invictory.

Об этом стало известно в ходе встречи главы УГКЦ патриарха Любомира Гузара и президента Украинского библейского общества Григория Коменданта.

Отдельным вопросом встречи стал обмен мнений относительно необходимости распространения Библии в Украине, сообщает пресс-служба УГКЦ.

Блаженнейший Любомир высказал предложение создать при новом Доме Библии библиотеку по библистике, подготовить к изданию т.н. семейные Библии, в которых можно было бы вписывать семейные родословные. Также глава УГКЦ предложил во время проведения Недели молитв за единство христиан провести также День Библии.

В завершение встречи патриарх Любомир попросил всех молиться за то, чтобы слово Божие всегда действовало между людьми.

http://religions.unian.net/rus/detail/2933

вторник, 17 ноября 2009 г.

Майбутнє богослов’я України

Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського
Київська духовна академія і семінарія
Ужгородська Українська богословська академія імені св.Кирила і Мефодія
Карпатський університет імені Августина Волошина
Українська асоціація релігієзнавців
Інститут філософської освіти і науки
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Всеукраїнська наукова конференція

Майбутнє богослов'я України

19-20 листопада 2009 р.

Метою конференції є згуртувати осіб, які займаються теологічними питаннями, себто „професійних” богословів (теологів): римо- і греко-католиків, православних та протестантів, а також філософів, які порушують у своїх текстах богословські проблеми.

Запрошуємо до участі богословів (теологів) і філософів!

Напрямки роботи конференції:

 • Яке богослов'я потрібне Україні?
 • Окремо чи разом? Міжконфесійне богослов'я: католицько-православно-протестантське?
 • Чи бути богословським (теологічним) факультетам у державних вищих навчальних закладах?

Місце проведення конференції:

Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві.
Пожертва учасника – 100 грн.

Матеріали конференції будуть видані у першому номері щорічника Інституту „TЕОЛОГІЯ”.

Вимоги до оформлення статті:

Обсяг – 20-25 тис. знаків (з пробілами, включно з вихідними даними, назвою статті та списком літератури), шрифт Times New Roman, кегль – 14, інтервал – 1,5. Посилання на літературу наводяться у квадратних дужках із вказівкою сторінки після коми (напр. [15, 3]). Список літератури – у кінці тексту в алфавітному порядку. Стаття має містити коротку анотацію англійською і українською (російською) мовами.

На титульному листі в правому куті слід вказати прізвище та ім’я автора, а також навчальний заклад чи установу, яку він представляє.

При оформленні статей як у формальному, так і змістовному плані просимо враховувати вимоги ВАК України (див. нижче).

Стаття має містити наступні елементи:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, де започатковано вирішення представленої проблеми, та на які спирається автор;
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

У окремому файлі слід подати наступну інформацію: прізвище, ім’я, по-батькові, навчальний заклад (установу, організацію), що представляє автор; курс чи рік навчання (для студентів та аспірантів); наукове звання (за наявності), вчене звання (за наявності); посада автора; тема статті; контактна інформація: e-mail, телефон, поштова адреса.

Просимо надсилати заявку на участь в конференції та статтю до 1 листопада 2009 р. на електронну адресу оргкомітету: institute@dominic.ua. У темі листа просимо вказати: «Богослов’я 19-20 листопада 2009»

Матеріали, що не відповідають вищеперерахованим вимогам, або будуть подані пізніше вказаного терміну, до розгляду не прийматимуться.

З питаннями, щодо роботи конференції, звертайтеся до оргкомітету:

 • o. Адам Добжинський ОР: +3(044) 503-30-23, adamop@dominikanie.pl
 • Ірина Максименко: +3-097-985-09-67, i.maksymenko@dominic.ua
 • Віталій Хромець: +3-050-617-61-39, +3-8-093-692-33-42

понедельник, 9 ноября 2009 г.

В США рекордно выросло число студентов

В США рекордно выросло число студентов колледжей в возрасте от 18 до 24 лет. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно данным Бюро переписи населения страны, в 2008 году 11,5 миллиона (почти 40 процентов) молодежи являлись студентами колледжей. При этом 84,9% поступивших в учебные заведения в 2006 году прошли полный курс обучения и закончили их в 2008 году. Доля тех, кто не смог завершить обучение в ВУЗе, по сравнению с 2007 годом снизилась на 0,9.

В докладе также отмечается, что интерес американской молодежи к высшему образованию растет на протяжении последних 30 лет. Для сравнения, в 1973 году лишь 24% молодежи от 18 до 24 лет поступило в высшие учебные заведения, при этом 19,3% их не окончили.

Предыдущий рекорд по числу студентов ВУЗов был зафиксирован в 2005 году, составив 38,9%.

В общей сложности, среди белого населения США в 2008 году в ВУЗах обучался 41%, среди черного - 32% и среди латиноамериканского лишь 26%.

При этом отмечается, что столь резкое увеличение числа студентов произошло за счет поступивших в двухгодичные колледжи. Эти учебные заведения относятся к первой ступени высшего образования, по их окончанию выдается диплом или сертификат. После завершения обучения в колледже студент может продолжить учебу в бакалавриате.

По мнению специалистов, причина такого интереса к двухгодичным колледжам в том, что они позволяют получить диплом о высшем образовании в два раза быстрее, чем четырехгодичные программы бакалавриата, и, кроме того, гораздо дешевле.

Отметим, что в 2008 году средняя стоимость обучения в колледже составляла 2 тыс. 372 доллара в год, в то время как обучение в государственном университете стоило около 7 тысяч долларов, а в частном - более 26 тысяч.

Эксперты отмечают, что в условиях экономического кризиса большая часть молодежи не может тратить на образование много денег, но совсем от обучения в ВУЗе не отказывается, так как это ведет к снижению конкурентоспособности на рынке труда.

Администрация президента США Барака Обамы сделала повышение уровня образования американцев одним из главных приоритетов. По плану президента, это должно обеспечиваться именно за счет двухгодичных колледжей. Ранее Обама говорил о том, что к 2020 году каждый американец должен иметь хотя бы начальный уровень высшего образования.

В течение следующих 10 лет Белый дом намерен ежегодно выделять на поддержку двухгодичных колледжей по 12 миллиардов долларов. В сентябре этого года Палата представителей американского Конгресса поддержала решение о выделении колледжам 10 миллиардов долларов, однако Сенат этот законопроект пока не утвердил.

http://www.osvita.org.ua

Выпускников ждет безработное десятилетие

В ближайшие годы самые большие трудности с поиском работы возникнут у выпускников ВУЗов. К такому неутешительному выводу пришли исследователи группы Centre for Cities.

Согласно прогнозам исследователей, к 2014 году только в государственном секторе Великобритании число вакансий для студентов сократится на 290 тыс. Общее сокращение государственных расходов приведет к тому, что выпускникам будет все тяжелее сделать первый шаг по карьерной лестнице.

"Госсектор не сможет поддержать уровень вакансий для выпускников ВУЗов в течение следующего десятилетия. Это означает, что частные компании получат больше возможностей для преодоления этого провала", - комментирует Дермот Финч, глава Centre for Cities.

При этом, по словам генерального секретаря Конгресса профсоюзных организаций (TUC) Брендона Барбера, банкиры мировых финансовых центров празднуют возвращение бонусов, а перспектива трудоустройства миллионов выпускников ВУЗов продолжает оставаться сомнительной.

Б.Барбер также отметил, что необходимо продолжить инвестиции, чтобы восстановить рост и заставить экономику заработать. "Резкое сокращение расходов вызовет вторую волну роста безработицы, и первыми эту волну встретят молодые специалисты и служащие из госсектора", - предупредил Брендан Барбер.

Не удастся избежать проблем с трудоустройством и выпускникам лучших бизнес-школ, входящих в мировой ТОП-30. По последним данным BusinessWeek, 16,5% выпускников MBA, ищущих работу, не получили с момента выпуска ни одного приглашения от работодателя. В 2008 году в таком бедственном положении оказалось лишь 5% выпускников. Тем выпускникам, которым все-таки удалось найти работу, в этом году в качестве стартовой зарплаты предлагают в среднем на 1500 долларов меньше, чем в 2008 году - 96,5 тысяч.

http://www.osvita.org.ua

Звернення Президента України з нагоди Дня української писемності та мови

Дорогі співвітчизники!

Щиро вітаю вас із Днем української писемності та мови.

Наша мова належить до тридцяти найпоширеніших мов світу. Наше письменство має тисячолітню традицію – від літопису Нестора й «Слова о полку Ігоревім» до Григорія Сковороди, від Івана Котляревського, Тараса Шевченка й Івана Франка до нашого часу.

Українська мова – не просто засіб спілкування. Це – наша історична пам'ять, невичерпна духовна й культурна скарбниця. Це – живий зв'язок між тисячолітнім минулим, сучасністю і майбутнім великого народу.

В історії українців рідна мова завжди відігравала особливу роль: вона була основним націєтворчим чинником, єднала нас в один народ, хоча наші землі були розтерзані між чужими імперіями.

Саме зі слова розпочалося наше національне відродження, яке увінчалося відновленням української державності.

Імперські сили прекрасно розуміли, що Україна не буде упокорена, доки не вбито українську мову. Тому лінгвоцид чинився століттями – у вигляді прямих «валуєвських» та «емських» заборон, таємних постанов ЦК КПРС, масових репресій проти інтелігенції, нав'язування комплексів меншовартості й поступового витіснення української мови з суспільного життя.

Ми вистояли й перемогли, бо врятували свою мову й створили велику європейську літературу.

Сьогодні українська мова має статус державної, але справа не лише в статусі. Вона відіграє вирішальну роль у процесі національного відродження й консолідації єдиної української політичної нації, у згуртуванні всього світового українства.

Однак загрозу їй остаточно не усунуто, і це повинен розуміти кожен, кому не байдужа доля України. Сьогоднішня мовна ситуація в країні все ще залишається деформованою.

Обов'язок нинішнього покоління – відновити історичну справедливість щодо української мови. Вона повинна як повноправний господар природно увійти в усі суспільні сфери. Для цього їй потрібна як державна підтримка, так і солідарність усіх українців.

Державна українська мова як фактор міжнаціонального спілкування в Україні має створити ту атмосферу толерантності, яка дасть змогу гідно, без утисків і принижень розвиватися усім мовам нашого суспільства, особливо тим, які також постраждали від політики мовної уніфікації.

Любімо, бережімо, захищаймо й підтримуймо українську мову. У ній наша сила, бо в ній – наша особлива, не схожа ні на кого іншого вічна українська сутність.

Віктор ЮЩЕНКО

http://www.president.gov.ua

8 цифр о событиях религиозной жизни

Даже нечего сказать и подумать по этому поводу… Т”Д

25 тыс.

...долларов может быть наложено в качестве штрафа на Церковь Благодати (Amazing Grace) Северной Каролины за разведение огня в открытых местах. Марк Гриззард, пастор Церкви, а также 14 ее прихожан планируют сжечь в ночь на Хеллоуин (День всех святых, 31 октября) Библии и книги христианских авторов. Выступая по местному телевидению, пастор Гриззард заявил, что его община признает лишь Библию редакции короля Иакова, а прочие переводы и версии такие, как, например, Живая Библия считает сатанинскими и извращающими слово Божие. В ночь на Хеллоуин борцы за чистоту веры также планируют сжечь музыкальные диски и книги таких христианских авторов как Билли Грэм и Рик Уоррен. USA Today: Religion \\ Читать все цифры…

Сегодня - праздник учащихся, студентов и журналистов

9 ноября - традиционный праздник учащихся, студентов, преподавателей духовных школ, а также всех, чья жизнь тем или иным образом связана с «летописанием»: то ли событий современности или прошлого, анализа явлений настоящего или изучения исторических фигур и эпох.

Как сообщает сайт УПЦ, профессиональный праздник отмечают сегодня православные газетчики, журналисты, редакторы, издатели, а также исследователи, историки и другие последователи преподобного летописца, - Нестора Печерського, мощи которого покоятся в Ближних пещерах.

В Киевских духовных школах - это Актовый день. Однако традиционное богослужение в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры не было многолюдным – из-за объявленного в стране карантина все учебные заведения на три недели прекратили свою работу, и КДАиС в том числе. И хотя все торжества по случаю Актового дня перенесены, и молитвенно почтить своего небесного покровителя, поздравить друг друга с праздником своего учебного заведения в этот день собрались в храме студенты и преподаватели Киевской духовной академии и семинарии.

Богослужение по этому поводу возглавил ректор Киевских духовных школ, викарий Киевской Митрополии, архиепископ Бориспольский Антоний у сослужинии епископа Васильковского Пантелеимона.

Под сводом Трапезного храма раздавались песнопения и славословия преподобному Нестору, слова молитвы за всех, кто в «святой обители сей» учит и учится, слова проповеди и настановления для будущих священнослужителей..

суббота, 7 ноября 2009 г.

Правительство [России] утвердило план преподавания религии и светской этики в школах

Правительство определило, в каких именно регионах будет проходить эксперимент по преподаванию в российских школах основ религии. Соответствующее распоряжение было подписано премьером Владимиром Путиным еще 29 октября, но размещено на сайте кабинета министров лишь вчера. Документ утвердил план мероприятий по введению новой учебной дисциплины, которая после долгих согласований получила название «Основы религиозных культур и светской этики». Согласно распоряжению, предмет пройдет апробацию в 19 субъектах федерации -- предполагается, что эксперимент стартует там в апреле 2010 года в четвертых классах общеобразовательных школ. Читать статью…

По этой же теме: “Протестантам [России] не нравится эксперимент по введению религиоведения в школах

четверг, 5 ноября 2009 г.

Надо было просить деньги…

На людном заседании Ученого совета Православной Богословской Академии вдруг во вспышке света является ангел и обращается к онемевшему ректору:

- Господь очень доволен Вашим благочестием и в награду предлагает Вам на выбор один из трех даров: бесконечную мудрость, бесконечное богатство или бесконечную же красоту.

Пришедший в чувство ректор конечно же, не задумываясь, выбирает первое.

"Да будет так. Аминь!" - молвит ангел и исчезает.

Наступает мертвая тишина. Все, как завороженные, смотрят на ректора, который сидит, закрыв глаза и опустив голову, вокруг которой явственно разливается сияние бесконечной мудрости. Тянется минута, вторая, третья... В конце пятой минуты кто-то не выдерживает и шепчет:

- Батюшка, ну не томите! Скажите же хоть что-нибудь...

Ректор медленно поднимает голову, открывает глаза, обводит аудиторию бесконечно мудрым взглядом и наконец произносит:

- Надо было выбирать деньги.

вторник, 3 ноября 2009 г.

"Свиной" грипп как зеркало, в котором видно все…

В течение двух дней панической истерии главными советниками и учителями народа были политики - депутаты, министры, бывшие министры и т. д. Как только на экране появлялся врач, тут же выяснялось, что политики умеют говорить лучше…

Апофеозом паники было заявление кандидата в президенты (!!!) о том, что украинцы умирают не от гриппа, а от легочной чумы. Еще раз повторю: это не бабушка, что торгует семечками, сказала, а кандидат в президенты европейской страны.

Другой кандидат в президенты горько сетует, что в нашей стране нет оксолиновой мази, и преступные фармацевты ее не завезли. Разумеется, никто из присутствующих не смог объяснить кандидату, что эффективность оксолиновой мази не доказана, и ее не завезли и не собираются завозить ни в США, ни во Францию, ни в какую другую страну.

Ну да ладно. Среди кандидатов в президенты врачей нет, а иметь медицинского советника, по-видимому, очень дорого. Но есть ведь и политики-врачи!

Один из них все время путал терафлю (жаропонижающее средство) и тамифлю, другой не видел разницы между вирусной пневмонией и пневмонией, которая бактериальное осложнение вирусной инфекции, но когда депутат-врач, не просто депутат, а секретарь комитета по охране здоровья Верховной Рады (!!!), говорит, что тамифлю - это препарат, который всего лишь поддерживает иммунитет, а мы на Совете национальной безопасности решили, что будем закупать озельтамивир, мне становится страшно и стыдно. Если судьбу страны решают люди, которые не знают, что тамифлю и озельтамивир - это одно и то же, то чего нам всем ждать!

Кого будут слушать те, кто принимает решения?

Ведь кто-то же пишет речи для президента и премьер-министра, кто-то ведь будет сейчас утверждать список лекарств, которые обязательно должны быть в аптеках! И тоннами повезут в нашу страну стыдные лекарства, нигде в цивилизованном мире не применяющиеся: оксолиновые мази, анафероны, афлубины, стимуляторы иммунитета, капли интерферона и многое другое, а раствора, чтоб напоить дитя, да соли, чтоб в нос закапать, - днем с огнем не найдешь. Читать всю статью…

Источник: http://www.komarovskiy.net

воскресенье, 1 ноября 2009 г.

ПЕРСПЕКТИВИ БОГОСЛОВСЬКОЇ ОСВІТИ У ВСЦ ЄХБ

by Микола Романюк

Завершуючи у 1997 році Одеську богословську семінарію у складі групи з 15 братів (а саме скільки успішно захистило бакалаврські дипломи), ніхто й подумати не міг, що лише через 10 років новонабрана група на цю ж програму складатиме 5 братів (про конкурс і 2 людини на місце останні роки ніхто і не очікує). І це не є локальна проблема – подібна ситуація охоплює усі частини України. Хочу одразу зауважити, що мова головним чином йде про стаціонарну богословську освіту, оскільки саме сьогодні ми маємо найбільшу потребу у якнайкраще і всесторонньо підготовлених служителях.

Переконаний, ситуація яка склалася навколо богословських закладів виходить за межі тих самих закладів і зачіпає передусім церкви, їхнє майбутнє а отже й загалом усе баптистське братство.

Не один служитель як в Україні, так з-за кордону запитував моєї думки з цього приводу, тим самим спонукуючи до роздумів не лише про теперішній брак інтересу до богословських шкіл, але й щодо майбутнього християнської освіти в баптистському братстві.

Викладаючи тривалі роздуми на папір тим самим запрошую до відкритої розмови в колі церковних служителів, керівників учбових закладів, керівництва ВСЦ ЄХБ та ООЦ. Переконаний: Господь, довіривши нам служіння цього часу запитає нас, чи справді зробили ми найкращу роботу у Його винограднику.

Отже, хочу поділитися моїми спостереженнями та думками щодо факторів, які на мою думку, спричинили кризу у стаціонарній богословській освіті. Читати далі…