среда, 17 апреля 2013 г.

Криза чи Покращення у стінах Міністерства освіти і науки?

Ольга Дятлик, http://olga.dyatlik.net

Чи це символічно, що Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини знаходиться поряд із жіночею вбиральнею? Я надіюсь, що це не зумовлено філософією нашої системи освіти і це не відображає її сутність, і найголовніше – не відобразиться на вихованні дітей всієї країни!

ЧИТАТИ ДАЛІ...

ICETE IPAL 2013. Семинар для академических деканов #1. Видео-материалы

25-27 февраля 2013 г. на базе Одесской богословской семинарии под эгидой International Council for Evangelical Theological Education и Евро-Азиатской аккредитационной ассоциации состоялся первый семинар для академических деканов “ICETE Program for Academic Leadership” (при финансовой поддержке ICETE, Overseas Council и учебных заведений-участников семинара). Всего в семинаре приняли участие 40 представителей 20 учебных заведений ЕААА.

Первый семинар в 2013 г. был посвящен теме “Introduction to the position and task of the dean including administrative issues, problem solving, institutional development". Второй семинар в 2014 г. будет посвящен теме "Curriculum Design", и заключительная семинар в 2015 г. - теме "Faculty Development and Assessment of Teaching  and  Learning".


Скачать текстовые материалы семинара:
http://tinyurl.com/iceteipal2013 
(ссылка на EVERNOTE в формате http://tinyurl.com).


25 февраля 2013, понедельник

9:00-9:45 Открытие семинара (Тарас Дятлик)

9:45-10:45. Сессия 1. Богословие образования (Dr. Steve Hardy)

11:15-12:30. Сессия 2: Вызовы, стоящие перед богословским образованием и академическими деканами в контексте Восточной Европе (Тарас Дятлик и Роман Соловий)

 

14:00-15:15. Сессия 3: Роль и ответственность академического декана (Dr. Fritz Deininger)

15:45-17:00. Сессия 4: Ценность сотрудничества между учебными заведениями (Dr. Fritz Deininger)


26 февраля 2013, вторник

9:30-10:45. Сессия 1: Декан как помощник (facilitator) (Dr. Steve Hardy)

11:15-12:30. Сессия 2: Практический семинар (being a facilitator)

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР И ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППАХ.

14:00-15:15. Сессия 3: Взаимоотношения и разделение ответственности между президентом и академическим деканом (Dr. Fritz Deininger)

15:45-17:00. Сессия 4: Декан как посредник в разрешении конфликтов (Dr. Steve Hardy)


27 февраля 2013, среда

9:30-10:45. Сессия 1: Декан как администратор – организация факультетов и отделов, уникальные административные задачи конфессиональных / межконфессиональных семинарий (Dr. Fritz Deininger)

11:15-12:30. Сессия 2: Практический семинар (администрирование)

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР И ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППАХ.

14:00-15:15. Сессия 3: Качество (excellence) в богословском образовании (Dr. Fritz Deininger)

15:45-17:00. Сессия 4: Оценка, практические шаги и выводы

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР И ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППАХ.

пятница, 12 апреля 2013 г.

Сучасні виклики перед українськими євангельськими духовними навчальними закладами

Тези доповіді для Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Богослов’я в Україні: організаційний та освітньо-науковий контекст»,
яка відбулася 2-3 квітня 2013 року на базі НПУ ім. М.П. Драгоманова

Цей тезисний список з 24-х ключових викликів (деякі з них сформульовані у формі запитань), що на сьогоднішній день стоять перед керівним та викладацьким складом духовних навчальних закладів, був укладений (1) на основі опитування богословських семінарій, (2) з врахуванням рекомендацій акредитаційних комісій, та (3) особистих спостережень в результаті візитів в духовні вузи і зустрічей з їх керівництвом.

Виклики згруповані у шість категорій (від загального до окремого): (1) виклики глобалізації, (2) виклики контекстуалізації духовних вузів до українського церковного та освітнього контексту, (3) виклики щодо бачення та місії духовних вузів, (4) академічні виклики, (5) фінансові виклики, та (6) виклики у стосунках з державою.

Наостанок, варто зауважити, що цей список не є вичерпним, і що керівники та викладачі євангельських духовних навчальних закладів продовжують активно шукати шляхи вирішення питань (хоча з різною швидкістю і різними методами).

А. Виклики в контексті глобалізації

1. Богословські освітні програми мають бути національно орієнтованими, чи максимально враховувати процеси глобалізації і взаємодію на міжнародному рівні у формуванні змісту українського євангельського богослов’я та євангельської богословської освіти? Духовний навчальний заклад має працювати в рамках деномінації, конфесії, чи виходити у загально-християнську національну чи міжнародну площину?

2. Як задовільнити потреби національних помісних церков, і в той же час максимально відповідати академічним стандартам міжнародного освітнього співтовариства (в тому числі, і Західного)?

3. Зростає мобільність студентів і викладачів (що призводить до зменшення кількісті штатних викладачів в «традиційних» духовних вузах; у студентів, які знають англійську мову, є можливість отримувати богословську освіту в Західних богословських навчальних закладах через online-навчання). Зростає мобільність навчальних програм (очна, очно-заочна vs дистанційна форма освіти).

Б. Виклики контекстуалізації

4. Пріоритетом для освітніх програм має бути акцент на проблематиці Церкві чи суспільства? Наскільки освітня богословська програма і спеціалізації мають враховувати соціальний, економічний, політичний і урбаністичний контекст України? Які відповіді може запропонувати євангельська Церква через освітні програми на сучасні соціальні, економічні, політичні і урбаністичні виклики в контексті України?

5. Євангельська богословська освіта останніми роками тяжіє до філософського богослов'я і релігієзнавства («захоплення релігійним філософствуванням»). Продовжується активний пошук «золотої середини» для богословських програм: між академічними стандартами та очікуваннями помісних церков.

6. Як навчити студентів зберегти вірність тому, що написано у Святому Письмі (тому що освіта є «духовною», «богословською»), і в той же час навчити їх жити в сучасній українській культурі, яка постійно динамічно змінюється?

7. Що має стати базовим центром для формування ключових положень філософії богословських освітніх програм:

 • Державний університет?
 • Християнський університет приватної форми власності?
 • Богословська семінарія?
 • Помісна євангельська церква?

8. Брак плідної співпраці між богословськими навчальними закладами різних деномінацій (з самих різних причин). Дуже часто постає питання: а потрібна взагалі співпраця між богословськими вузами різних деномінацій та конфесій?

В. Виклики баченню та місії духовного навчального закладу

9. Що має бути пріоритетом євангельського духовного навчального закладу: навчати вчених-богословів, чи навчати служителів Церкви?

10. Надати можливість отримати богословську освіту в семінарії всім бажаючим прихожанам на базі богословської семінарії, чи розвивати різні освітні програми богословського спрямування на базі помісних церков?

11. Яким чином балансувати академічну, духовну і практичну складову в процесі богословської освіти?

12. Майже відсутній активний «запит» з боку помісних церков на підготовку професійних служителів церков, тому що в українських євангельських церквах все ще домінує погляд, що пасторське служіння не є професійною діяльністю. Слід зауважити, що ситуація починає змінюватися — все більше помісних церков беруть пастора на утримання. Але це поки що майже не впливає на «запит» в плані богословської освіти пасторів, яких церква бере на утримання. Тому серйозною проблемою є працевлаштування випускників богословських навчальних закладів (з різних об'єктивних і суб'єктивних причин) по спеціалізації.

Г. Академічні виклики

13. Більшість викладачів недостатньо задіяні в богословських дослідженнях. (З метою спонукання викладачів до дослідницької діяльності створений Ресурсно-дослідницький центр Євро-Азіатської акредитаційної асоціації). Ректорам потрібно розвивати особисту дослідницьку культуру, проректорам потрібно включати дослідницьку діяльність викладачів в навчальний план.

14. Недостатня кількість богословських посібників, написаних національними авторами, що є результатом низької дослідницької активності педагогічного складу духовних навчальних закладів.

15. Через те, що в багатьох навчальних закладах більшість викладачів є «запрошеними» [part-time], та через недостатню кількість штатних викладачів, духовному вузу важко створити богословське педагогічне співтовариство.

16. Освітній рівень певної кількості абітурієнтів не відповідає вимогам приймальних комісій, що згодом призводить до академічної неуспішності в процесі навчання. Певна кількість абітурієнтів приходить на вступні іспити в духовний вуз вже після того, як вони (з різних причин) не змогли вступити до університету або інституту.

17. У певної кількості студентів відсутнє ясне розуміння відносного того, з якою метою вони отримують богословську освіту.

18. Занадто велика залученість в церковне служіння студентів-заочників, що впливає на якість їх навчання через брак часу для читання і написання письмових робіт.

Д. Фінансові виклики

19. Більшість богословських навчальних закладів в Україні все ще фінансово залежать від пожертв Західних євангельських церков. (Варто зауважити, що приблизно з 2000-го року процент пожертв від Західних євангельських церков поступово зменшується, а процент пожертв від українських помісних євангельських церков поступово зростає).

20. Нагально стоїть питання, як і де знайти додаткові шляхи переходу на національне фінансування, або ж самофінансування через різні бізнес-ініціативи.

Є. Виклики у стосунках з державою

21. Невизнання державою дипломів про вищу богословську освіту зі всіма витікаючими наслідками.

22. Більшість українських євангельських навчальних закладів відкриті до співпраці з державними навчальними закладами. Але останні не є відкритими для співпраці з євангельськими навчальними закладами, які практично всі на сьогоднішній день через проблеми з законодавством зареєстровані як релігійні організації, що здійснюють освітню діяльність. Також постає питання, «хто і що» є духовні навчальні заклади для державної системи освіти: потенційний партнер, чи потенційний конкурент?

23. Недостатня кількість євангельських національних викладачів з українськими державними дипломами, захищеними у сфері богослов’я (що обмежує поле співпраці з державними вузами). Більшість викладачів поки що отримує богословську освіту до докторського рівня в Західних (європейських та американських) університетах та семінаріях. Зміст існуючих богословських програм на базі українських університетів не задовольняє потреби євангельських духовних навчальних закладів (хоча це питання є дискутивним).

24. У керівників багатьох євангельських навчальних закладів поки що немає ясної відповіді щодо ідеї державного ліцензування та акредитації (якщо буде надана така можливість) через побоювання, що секулярна українська держава буде втручатися у зміст (а не в методологію та контроль за освітнім рівнем) богословських програм.

Тарас Дятлик,
PhD (a.b.d.), керівник відділу розвитку освіти ЄААА

понедельник, 8 апреля 2013 г.

WCC launches global theological education directory

http://www.cathnews.com/article.aspx?aeid=35604 

The World Council of Churches has launched a global online directory of more than 7000 theological education institutions to promote mutual sharing and dialogue between establishments in different parts of the world, a WCC statement says.

The Global Directory of Theological Education Institutions is one of the results of the Global Survey on Theological Education, launched in October 2011. This was the first major world survey on the trends, needs and challenges in theological education and ministerial formation since the 1910 World Missionary Conference in Edinburgh.

"This interactive global directory aims at facilitating mutual connectivity, exchange, ecumenical dialogue and research cooperation between theological education institutions in all regions of the world and from all Christian denominations," said the Rev. Dr Dietrich Werner, coordinator of the ecumenical theological education programme of the World Council of Churches (WCC).

“As the enhancement of theological education is a strategic task for the future of mission in World Christianity in the 21st century, churches need to give more attention to the potential, needs and challenges in theological education programmes,” said Werner.

The directory is located within the Global Digital Library on Theology and Ecumenism (GlobeTheoLib), a joint project of the WCC and Globethics.net, a Geneva-headquartered foundation promoting dialogue on ethical issues.

"The online Global Directory of Theological Education Institutions is a monumental achievement in that it offers quick and easy access to the world's theological training centres, formal and informal," said Dr Todd Johnson, director of the Center for the Study of Global Christianity (CSGC) in Boston, USA.

The CSGC is one of the partners that developed the directory, together with the WCC’s ecumenical theological education programme, the Institute for Cross-Cultural Theological Education of McCormick Theological Seminary, and Globethics.net.

The directory is interdenominational and inclusive in its widest sense, including all types of Christian institutions of theological education and ministerial formation: church based theological seminaries, Bible schools, university departments of theology, faculties of religious studies and mission training institutes.

Joint Information Service on Theological Education in World Christianity

http://www.oikoumene.org

This Joint Information Service of the WCC programme on Ecumenical Theological Education and the World Conference of Associations of Theological Institutions (WOCATI) replaces the journal Ministerial Formation. It aims to encourage sharing and cooperation among all who are working for the renewal of the churches through programmes of ministerial formation. Submission of relevant articles, reports and news is welcomed.

Index of online issues:

 • Joint Information Service, November 2009: This issue focuses on the Theological Education World Study Report 2009 by the Edinburgh 2010 International Study Group

 • Ministerial formation, issue 111, November 2008: This issue presents a collection of voices from the Latin American discourse on theological education. It is interesting to realize how fast developments have progressed on this continent since the last special issue on Latin America in 1992, though some challenges remain the same.
 • Ministerial formation, issue 110, April 2008: This issue of Ministerial Formation is at the special occasion both of the Jubilee of ETE as well as the congress of the World Conference of Associations of Theological Institutions (WOCATI). 50 years of work in promoting ecumenical theological education in six continents - what a history of struggling, what accumulation of dedicated efforts of many gifted theological educators, what persistency in the promotion of both contextualization and globalization of theological education are imbedded in and part of these 50 years!
 • Ministerial formation, issue 109, July 2007: This issue focuses on theological education in the societies of Asia. Articles have been compiled by Wati Longchar, ETE Regional Consultant for Asia and Pacific.
 • Ministerial formation, issue 108, January 2007: In this issue, Ross Kinsler writes on theological education for the 21st century; Colin Smith looks at theological education in Nairobi; Roger Gaikwad provides an Asian reflection on the All-Africa TEE conference; Wati Longchar gives a visitor's impression of theological education in China; and David B. Alexnder reflects on Asian theological education under the challenge of globalization.
 • Ministerial formation, issue 107, July 2006: In this issue, entitled "Voices from Brazil", we hear the voices of a small group of theological students and their professors who attended the WCC's 9th Assembly in Porto Alegre, Brazil, in February 2006.
 • Ministerial formation, issue 105-106, July 2005-January 2006: In this double issue in Spanish, Portugues and English, theological educators from Latin America have been invited to reflect on the theme of the forthcoming WCC assembly in Porto Alegre, Brazil, and to write on texts of their choice.
 • Ministerial Formation, issue 104, January 2005: The articles in this issue sample a spirit of resistance to evil as experiences through violent acts in the Philippines, Nicaragua, Democratic Republic of Congo, Myanmar and Russia. In many cases, church leaders remain silent and oblivious to violence and abuse of power in the home, the church and in society in general. These articles challenge us to speak out the truth with courage and vision.
 • Ministerial Formation, issue 103, July 2004: In this issue, we hear voices and actions taken to address violence and peace-making in a variety of contexts in church and society, in relation to the WCC campaiggn "On the wings of a dove" (25 November - 10 December 2004), which focuses on overcoming violence vs. women and children.
 • Ministerial Formation, issue 102, January 2004: Focussing on HIV/AIDS, this issue urges theological educators to heed the call to faith-based communities to take their rightful place at the frontline in the battle against the pandemic and, most of all, the stigma and discrimination people living with AIDS.
 • Ministerial Formation, issue 101, July 2003: The articles in this issue illustrate how Ecumenical Theological Education (ETC) is an instrument for nurturing ecumenical consciousness.
 • Ministerial Formation, issue 100, January 2003, focuses on developing theological, biblical and religious education thinking from different countries.
 • Ministerial Formation, issue 98-99, July-October 2002, is devoted to the results of an evaluation of theological education and ecumenical formation in Africa entitled "The Journey of Hope Continues" that began in 2001.
 • Ministerial Formation, issue 97, April 2002, focuses on a the theme of a 4-10 June 2001 seminar on "Transforming theological education: women and leadership" held at the Ecumenical Institute Bossey and on how gender studies and women's theologies are helping in the transformation of theological education and church ministry.
 • Ministerial Formation, issue 96, January 2002, challenges and encourages those in theological education and ecumenical ministerial formation to be critically aware of the life-threatening issues of the day and to do something in our methodologies and curricula to address them and deliver effective and transforming education in church and society.
 • Ministerial Formation, issue 95, October 2001, offers a report of the second meeting of the WCC Commission on Education and Ecumenical Formation, held 18-22 September 2001 in Cartigy, Switzerland, and marked by the tragic events of 11 September.
 • Ministerial Formation, issue 94, July 2001, attempts to share new perspective on pedagogy and vocation in theological education, within the framework of world-wide globalization.
 • Ministerial Formation, issue 93, April 2001, articles by women theologians, focussing on theological education and ministry, the urgency of scholarship grants for women, theological networks for women on violence against women, and challenges of the HIV/AIDS pandemic in Africa in particular as it affects women's lives.
 • Ministerial Formation, issue 92, January 2001, articles focussing on the needs and concerns expressed by people with disabilities. Learn about the Ecumenical Disability Advocacy Network (EDAN). Contains theological reflections from Cuba, Kenya, Sweden and the United Kingdom.
 • Ministerial Formation, issue 91, October 2000, more papers from the "Consultation on Orthodox Theological Education and Ecumenical Themes" as well as articles on the Ecumenical Theological Education (ETE) programme from around the world.
 • Ministerial Formation, issue 90, July 2000, papers from the "Consultation on Orthodox Theological Education and Ecumenical Themes" plus the launching of the Sarah Chakko Theological Endowment Fund to support the theological education of women from the South and Central and Eastern Europe.

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ. Авторский конкурс статей

http://research.e-aaa.info/projects/sbc/callforauthors/

Редколлегия «Библейского комментария: современная евангельская перспектива» объявляет конкурс авторов для участия в написании богословских статей. Информационный пакет для потенциальных авторов состоит из:

Скачать информационный пакет (в формате ZIP).

Для участия в конкурсе необходимо прислать на адрес секретаря проекта Михаила Мокиенко (mokienko@e-aaa.info) информацию об авторе со списком публикаций, а также до 1 июня 2013 г. представить план/тезисы статьи или готовую статью по теме (темам), обозначенной редколлегией.

«Библейский комментарий: современная евангельская перспектива»— русскоязычный однотомный комментарий на все канонические книги Ветхого и Нового Завета, написанный евангельскими служителями из Восточной Европы.

 • Предназначен для пасторов, проповедников, учителей, руководителей малых групп и всех тех, кто вовлечен в различные виды служения в поместных церквах.
 • Представляет собой контекстуальную евангельскую перспективу, которая должна помочь в истолковании и применении библейских истин к различным аспектам церковной жизни.
 • Отражает традиционный способ прочтения библейского текста, широко распространенный среди поместных евангельских церквей Восточной Европы.
 • Содержит около ста аналитических статей по важным вопросам духовной и практической жизни христианина в церкви и обществе.